۱۸۶۴ مناقصه – سازمان قطار شهری تبریز و حومه- خرید ۲۵ دستگاه آسانسور

آگهی ارزيابي كيفي مناقصه شماره ( ۳۹۱ – ۹۵) مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نوبت اول سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید: ۱-    کارفرما: سازمان قطار شهری […]

آگهی ارزيابي كيفي

مناقصه شماره ( ۳۹۱ ۹۵)

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت اول

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید:

۱-    کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

۲-    عنوان پروژه: خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی ۲۵ دستگاه آسانسور ایستگاه­های ۷ الی ۱۱ خط قطار شهری تبریز

۳-    محل اجرای پروژه: تبریز- خط یک قطار شهری تبریز

۴-    مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت انواع تضمین مورد قبول در آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی

۵-    محل تامین اعتبار: محل بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای

۶-    محل و زمان فروش اسناد ارزيابي کیفی: اسناد از تاريخ۹۵٫۰۲٫۲۵ لغايت ۹۵٫۰۲٫۳۰(در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز (كد ۵۱۸)، به آدرس تبریز بلوار ۲۹ بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه- دفترقراردادها (تلفن: ۸-۳۳۲۹۰۰۰۱-۰۴۱ و ۳۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱ و نمابر ۳۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱) مراجعه نمايند.

۷-    محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزيابي کیفی: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار ۲۹ بهمن دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۶ می­باشد.

۹-مدت اعتبار پیشنهادها:۱۸۰ روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها  

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.ir درج می­گردد و هزینه چاپ ۲ نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد. 

سازمان قطار شهری تبریز و حومه