۱۸۶۴مناقصه – پیمان مدیریت مصلی فردیس- اجرای اسکلت

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی شرکت پایاب ساخت ماندگار(پیمان مدیریت مصلی فردیس) به نمایندگی از هیأت امنای مصلی امام خمینی(ره) فردیس در نظر دارد مناقصه ای به شرح ذیل برگزار نماید . الف) موضوع مناقصه: عملیات دستمزدی اجرای فنداسیون و ریشه ستون گنبد  و اجرای ستون و کف شبستان مصلی فردیس ب) تاریخ، مهلت و محل  دریافت اسناد […]

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی

شرکت پایاب ساخت ماندگار(پیمان مدیریت مصلی فردیس) به نمایندگی از هیأت امنای مصلی امام خمینی(ره) فردیس در نظر دارد مناقصه ای به شرح ذیل برگزار نماید .

الف) موضوع مناقصه: عملیات دستمزدی اجرای فنداسیون و ریشه ستون گنبد  و اجرای ستون و کف شبستان مصلی فردیس

ب) تاریخ، مهلت و محل  دریافت اسناد :  اسناد مناقصه به همراه نقشه ها از ساعت ۸ صبح مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۵ لغایت ساعت ۱۶ عصر مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۹در محل پروژه به آدرس کرج  جاده ملارد –

منظریه بلوار طالقانی-  تقاطع بلوار منظریه مصلی امام خمینی فردیس توزیع میگردد . مبلغ خرید اسناد ۷۰۰۰۰۰ ريال می باشد که این مبلغ به شماره حساب ۴۶۱۸۰۴۲۰۸۳۵۰۹۰۰۰۱  نزد بانک 

انصار شعبه شهدای فردیس  واریز میگردد.

ج) تاریخ ، مهلت و محل تحویل اسناد:  آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه ساعت ۱۶ عصر مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۸  به آدرس ذکر شده در بند ب می باشد.

د) شرایط شرکت در مناقصه :  شرکت های دارای رتبه ۴  ابنیه   یا رتبه  بالاتر تر (۳،۲،۱)از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

و) تضمین شرکت در مناقصه :  تضمین شرکت در مناقصه معادل ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ريال می باشد

تلفن تماس جهت پاسخگویی به سوالات :۰۹۱۲۲۶۰۷۹۶۴ -۰۹۱۲۵۶۴۷۰۳۱