لیگ جهانی والیبال در اصفهان

  محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در جلسه با استاندار اصفهان اعلام کرد: با رییس فدراسیون والیبال گفت‌وگوهایی را برای برگزاری یکی دو دیدار لیگ جهانی والیبال در اصفهان انجام داده است.    

 

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در جلسه با استاندار اصفهان اعلام کرد: با رییس فدراسیون والیبال گفت‌وگوهایی را برای برگزاری یکی دو دیدار لیگ جهانی والیبال در اصفهان انجام داده است.