۱۸۶۵ مناقصه – شرکت پلیمر آریاساسول- طراحی، خرید و ساخت سالن ورزشی چند منظوره

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار طراحی، خرید و ساخت سالن ورزشی چند منظوره مناقصه شماره: ASPC-95/1800/CA شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت اجرای پروژه طراحی، خرید و ساخت سالن ورزشی چند منظوره خود اقدام به شناسایی پیمانکار واجد شرایط نماید. لذا کلیه شرکتهای فعال و با سابقه کار قبلی می­توانند ظرف مدت ۱۰ روز از […]

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

طراحی، خرید و ساخت سالن ورزشی چند منظوره

مناقصه شماره: ASPC-95/1800/CA

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت اجرای پروژه طراحی، خرید و ساخت سالن ورزشی چند منظوره خود اقدام به شناسایی پیمانکار واجد شرایط نماید. لذا کلیه شرکتهای فعال و با سابقه کار قبلی می­توانند ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی با مراجعه به سایت الکترونیکی شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com  (بخش مناقصات) ضمن کسب اطلاعات بیشتر و پس از دریافت و تکمیل فرم شماره ۲، فرم مربوطه را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده در سایت، صرفاً بصورت اسکن شده در لوح فشرده (CD) در پاکات دربسته با عنوان نام مناقصه، شماره مناقصه و موضوع مناقصه، به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)، فاز یک پتروشیمی­ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه، کمیسیون معاملات ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت عدم کسب امتیاز لازم این شرکت از دعوت به مناقصه خودداری خواهد نمود.

تلفن تماس امور قراردادها : ۰۲۱۸۵۹۲۲۸۸۴ و۰۲۱۸۵۹۲۲۹۱۶

 

روابط عمومی شرکت پلیمرآریاساسول