همکاری با سازمان مدیریت برای رتبه‌بندی خدمات دولت هوشمند

    رضا باقری اصل درباره هدف طرح درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توضیح داد و ارایه اطلاعات و خدمات به صورت واحد را از جمله وظایف این طرح دانست. دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به هدف طرح درگاه واحد خدمات دولت بیان کرد: هدف از این طرح […]

 

 

رضا باقری اصل درباره هدف طرح درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توضیح داد و ارایه اطلاعات و خدمات به صورت واحد را از جمله وظایف این طرح دانست.

دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به هدف طرح درگاه واحد خدمات دولت بیان کرد: هدف از این طرح استانداردسازی فعالیت‌های دولت و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور بود. وقتی خدمات استاندارد می‌شود اولین نکته‌ای که اتفاق می‌افتد این است که شفافیت در اطلاع‌رسانی و دسترسی به خدمات صورت می‌گیرد، یعنی مردم با دسترسی به این خدمات مسیر اخذ خدمات را شناسایی می‌کنند و همچنین دسترسی به خدمات الکترونیک نیز حاصل می‌شود.

وی با تأکید بر نحوه فعالیت درگاه ملی اظهار کرد: درگاه ملی جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آخرین ویرایش‌ها، اطلاعات و شرایطی که برای دریافت این خدمات مورد نیاز است، معرفی کانال‌های دریافت خدمت و این‌که برای اخذ خدمت به کجا مراجعه کنند و تمامی اطلاعات مورد نیاز ارایه خدمت را می‌توانند در این پرتال ملی دریافت کنند.

دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک ادامه داد: اطلاعات دستگاه اجرایی متولی این خدمات که تاکنون ۶۹ مورد به تأیید رسیده است و اطلاعات مربوط به هر شناسنامه خدمت و کیفیت آن با تعامل با دستگاه‌های اجرایی نهایی شده است و در فرایند پیشرفت این درگاه ملی اگر نقصی در اطلاعات باشد یا اصلاحی در فرایند ارایه خدمت نهایی شود با کمک دستگاه‌های اجرایی این اطلاعات را تکمیل می‌کنیم.

وی با اشاره به فرایند شکل‌گیری درگاه واحد خدمات دولت گفت: در مصوبه شورای اجرای فن‌آوری اطلاعات در یازدهم شهریور ۱۳۹۳به عنوان ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک که رییس محترم جمهور، آقای دکتر روحانی ابلاغ کردند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملزم شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شناسنامه خدمات دولت را احصا کند، یعنی فرایند آن طوری تنظیم شد که بنابر فرم ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی نیازمندی‌های این شناسنامه خدمات قانونی را تهیه کنند.

باقری ادامه داد: در جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، یک هماهنگی در فاز اول این شناسنامه خدمات ایجاد و بسیاری از نیازمندی‌های این شناسنامه احصا شد و در نهایت طی یک فرایند حدودا ۱۴ ماهه این شناسنامه خدمات از مجموع ۱۰۲ دستگاه اجرایی که سازمان مدیریت درخواست تدوین شناسنامه خدمات داشت، برای ۶۹ دستگاه اجرایی کشور از جمله وزارت ارتباطات، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و تمام زیرمجوعه‌های آن‌‌ها نهایی شد.

وی با بیان این‌که دستگاه‌های اجرایی خودشان خدماتی را دارند و همه دستگاه‌ها برای خودشان پرتال دارند، گفت: وقتی مردم درخواست روتینی از یک سری دستگاه‌ها دارند می‌دانند برای اخذ خدمت به کجا مراجعه کنند، در غیراین صورت در این درگاه با یک جستجوی ساده یا مراجعه به خوشه مربوط می‌روند، می‌توانند متوجه شوند این سرویس وجود دارد یا جزو خدمات دولت هست و کدام دستگاه ارایه‌دهنده آن است و چه فرایند و شرایطی دارد. این اطلاعات را از این پرتال به دست می‌آورند اگر هم این سرویس الکترونیکی شده باشد، پیوندی موجود است که این سرویس به دستگاه اصلی وصل می‌شود.

دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک با اشاره به نام‌گذاری این سرویس به درگاه واحد بیان کرد: با وجود این‌که در این درگاه لزوماً برای همه سرویس‌‌‌ها عملیات ارایه سرویس واحد صورت نمی‌گیرد و مثل همه پرتال‌های بزرگ دنیا به آن وبگاه یا پرتال اصلی که آن سرویس را ارایه می‌کند ارجاع می‌شود، اما این مزیت را دارد که هر خدمتی که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد و هر اصلاحی که صورت بگیرد یک جا نمود پیدا می‌کند. همچنین در آینده‌ای نزدیک ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و آمار عملکرد در روند الکترونیکی شده در این درگاه قابل مشاهده خواهد بود.

باقری افزود: دستگاه‌های اجرایی در این سال‌های اخیر تلاش بسیاری داشتند که فرایندهای ارایه خدمات خود را تا حد ممکن الکترونیکی کنند، ولی کار آن‌‌ها جایی به انت‌‌ها می‌رسد که نیازمند اخذ اطلاعات و استعلامات از دستگاه‌های دیگر می‌شوند و در حقیقت می‌خواهند به جای فرایندهای درون دستگاهی و عمودی یکپارچگی افقی بین دستگاهی صورت بگیرد. اینجا همان جایی است که ارزش افزوده خدمات نسل دوم دولت الکترونیک شکل می‌گیرد، این‌که انتظار داریم مردم کاهش رفت و آمد داشته باشند و به جای این‌که مردم دنبال اخذ خدمت بدوند، دستگاه‌های دولتی در پشت منظر عمومی با تبادل اطلاعات و استعلامات ارایه سرویس را انجام دهند.

وی با اشاره به گذرگاه خدمات دولت به عنوان بخشی اساسی در توسعه دولت الکترونیک، اظهار کرد: گذرگاه خدمات دولت (GSB) که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده یک سامانه است که به جای این‌که دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات، سرویس الکترونیک ایجاد کنند به این گذرگاه وصل می‌شوند و با استانداردهای آن دستگاه و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا اخذ می‌کنند.

دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک در ادامه گفت: فقط کافی است که همه دستگاه‌های اجرایی به این GSB وصل باشند و خدمات الکترونیک خود را تدوین کنند، یعنی به جای هزاران نقطه دو به دو، یک اتصال متقابل به GSB یا همان گذرگاه خدمات دولت، بستر یکپارچه‌ای را برای تبادل خدمت انجام می‌دهد که در حال حاضر ۱۱۴ مورد وصل شده‌اند.

 

باقری خاطرنشان کرد: بعد از این‌که این درگاه (پرتال) افتتاح شود ما اولین گزارش ملی را با کمک سازمان مدیریت برای ارزیابی میزان الکترونیکی شدن خدمات دولت براساس خدماتی که احصا شده است، ارایه خواهیم کرد، ۸۲۶ خدمت احصا شده است که برنامه و میزان تحقق الکترونیکی شدن آن‌‌‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و براساس میزان تحقق الکترونیک شدنشان رتبه‌بندی می‌شوند.