اساس‌نامه شرکت نفت تأیید شد

   شورای نگهبان طرح اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.   به گزارش شانا، طرح اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ٢٣ فروردین ماه امسال، مطابق فراز دوم اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون […]

 

 شورای نگهبان طرح اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران را با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

 

به گزارش شانا، طرح اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ٢٣ فروردین ماه امسال، مطابق فراز دوم اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ٢٢ اردیبشهت ماه ٩٥ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.