نادران:وزارت نفت فرمت جدید قراردادهای نفتی را به نقد کارشناسان بگذارد

  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار این شد که وزارت نفت فرمت جدید قراردادهای نفتی را به نقد کارشناسان بگذارد. الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره سؤال خود از وزیر نفت در مورد پرونده کرسنت که هنوز در دستورکار صحن قرار نگرفته، گفت: شورای عالی امنیت ملی […]

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار این شد که وزارت نفت فرمت جدید قراردادهای نفتی را به نقد کارشناسان بگذارد.

الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره سؤال خود از وزیر نفت در مورد پرونده کرسنت که هنوز در دستورکار صحن قرار نگرفته، گفت: شورای عالی امنیت ملی گردش‌ کار کرد و مصوبه‌ای گرفت که با مدیریت آن‌ها کار پیش برود و ما هم به آن‌ها اعتماد کردیم و هنوز هم به نتیجه‌ای که نظام انتظار داشته نرسیده‌ایم.

وی افزود: فراتر از بحث فساد و یا غیرفسادِ پرونده کرسنت که مدنظر شورای عالی امنیت ملی بود، مهم این است که حقوق ملت استیفا شود و نظام بتواند به حاکمیتی برسد که ایرادات ناظر به قرارداد کرسنت مرتفع شود که چنین نشده است.

 

نادران درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: سبک جدیدی از قرارداد ارایه نشده است، بلکه مصوبه‌ای ۱۱ صفحه‌ای در هیأت وزیران است که از قرارداد چیزی در آن نیست؛ نگرانی ما از این است که وزارت نفت هنوز فرمت خام قراردادهایی که بناست مبنای قراردادهای جدید قرار بگیرد، در اختیار کارشناسان نداده است.