خانه‌دار شدن ۵۲۵۷ نفر از طریق بازار سرمایه

    در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد ۵۲۵۷ نفر با استفاده از۲۴۲ هزار و ۷۸۸ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال ۸۹ در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از ۲۰ نماد […]

 

 

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد ۵۲۵۷ نفر با استفاده از۲۴۲ هزار و ۷۸۸ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال ۸۹ در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از ۲۰ نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می‌شود. براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از ۱۸٫۵به ۱۷ درصد کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.