۱۸۶۶ مناقصه – شهرداري بندرماهشهر- خرید آسفالت توپکا و بیندر

 آگهي مناقصه عمومی مرحله اول – نوبت دوم     شهرداري بندرماهشهر به استناد مجوز شماره ۲۵۳۵/ش مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ شورای اسلامی شهر در نظر دارد خرید آسفالت توپکا و بیندر را به فروشندگان واجد الشرایط واگذار نماید. ۱- اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۰ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال(غيرقابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك […]

 آگهي مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم 

   شهرداري بندرماهشهر به استناد مجوز شماره ۲۵۳۵/ش مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ شورای اسلامی شهر در نظر دارد خرید آسفالت توپکا و بیندر را به فروشندگان واجد الشرایط واگذار نماید.

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۰ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال(غيرقابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت در مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۲ به واحد حراست شهرداری تحويل مي‌گردد. بازگشايي پاكت ها مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۶ مي‌باشد.

۲- مبلغ اولیه کار ۱۹٫۸۱۶٫۵۳۶٫۶۳۵ ریال می‌باشد که پیشنهاد دهنده باید ۵٪ قیمت پایه (۹۹۰٫۸۲۶٫۸۳۲ ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر  بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

۳-  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴- دارا بودن کارخانه تولید آسفالت به صورت ملکی یا استیجاری در شعاع حداکثر ۲۰ کیلومتری شهرستان بندرماهشهر.

۵-هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۶-شرکت‌کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی (TIN) باشند.

۷-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴ – ۰۶۱۵۲۳۵۰۰۲۳ تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند .  

 

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر