۱۸۶۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان- تابلو اندازه گیری

آگهی مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه‌ عمومی ذیل را به تامین کنندگان واجد صلاحیت واگذار نماید. ردیف شماره مناقصه   شرح   مبلغ سپرده (ریال) تاریخ دریافت اسناد زمان و محل تحویل‌ پاکت‌ها بازگشایی پاکت‌ها ۱   ۱۲-۱۱-۹۵         خرید انواع تابلو اندازه گیری […]

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه‌ عمومی ذیل را به تامین کنندگان واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف

شماره مناقصه

 

شرح

 

مبلغ سپرده (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل

تحویل‌ پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

۱

 

۱۲-۱۱-۹۵

 

 

 

 

خرید انواع تابلو اندازه گیری

تابلو اندازه گیری ۵/۱۰۰ غیرکشاورزی ۵۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۲٫۲۶ لغایت ۹۵٫۰۳٫۰۱

 

 

 

 

تا پایان وقت اداری مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۱دبیرخانه

 

 

 

 

ساعت ۹ مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۲سالن کنفرانس

تابلو اندازه گیری ۵/۱۰۰ کشاورزی ۱۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰

تابلو اندازه گیری ۵/۲۰۰ کشاورزی ۶۶٫۶۰۰٫۰۰۰

تابلو اندازه گیری ۵/۳۰۰ ۵/۴۰۰-۵/۵۰۰ کشاورزی ۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

۱٫ واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۲۲۳۸۵۵۲۰۰۴ بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفكس کرمان ۳۲۱۱۶۰۸۶ ۰۳۴ امور تداركات) مراجعه نمایند.

۲٫ مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبكه اطلاع‌رساني معاملات)www.Tavanir.org.ir و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir اسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)