۱۸۶۶ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- احداث ساختمان فرمانداری دیر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( نوبت اول) مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                       نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت:  مديريت طرح: مديريت فني و اجرايي/ اداره نظارت بر ساخت ساختمان هاي دولتي و عمومي  رديف شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد تقريبي «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

( نوبت اول)

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                      

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت:  مديريت طرح: مديريت فني و اجرايي/ اداره نظارت بر ساخت ساختمان هاي دولتي و عمومي 

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۱

۷/۹۵

 

احداث ساختمان فرمانداري دير

۹٫۱۸۱٫۴۱۵٫۷۹۷

۴۵۹٫۱۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۵٫۰۲٫۲۷

تا

۹۵٫۰۲٫۲۹

۹۵٫۰۳٫۰۸ 

ساعت ۹ صبح

۹۵٫۰۳٫۰۸

ساعت ۱۲ظهر

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل (ساختمان شماره دو)

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

·        داشتن گواهي احراز رتبه ۵ ابنيه

·        مهلت تحويل اسناد تا  ساعت ۹ صبح مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.