۱۸۶۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- تعمیرات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره : ۹- ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد تعمیرات اساسی بیمارستان امیرکبیر اراک را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سوابق احداث و تعمیرات مراکز بهداشتی و درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه پنج ابنیه) از مبادی ذیربط واگذار نماید. مهلت خرید اسناد: ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۶مورخ ۱ لغایت ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۱ قیمت […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شماره : ۹- ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد تعمیرات اساسی بیمارستان امیرکبیر اراک را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سوابق احداث و تعمیرات مراکز بهداشتی و درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه پنج ابنیه) از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد: ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۶مورخ ۱ لغایت ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۱

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۱

سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب

۱- ۱۶۱۳۴۳۰۳۰بانک رفاه کارگران به مبلغ ۶۴۷٫۱۳۱٫۷۲۲ ریال.  

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات:

متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به اراک خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم اتاق ۳۰۳  امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم‌الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه نمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز چهارشنبه ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۲ راس ساعت  ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک