افزایش سهم بانوان در صنعت نرم‌افزار کشور

عضو هیأت مدیره انجمن زنان کارآفرین گفت: طی سال‌های اخیر علی‌رغم رکود و کاهش میزان اشتغال در کشور، اما به ۳ دلیل اشتغال زنان در حوزه IT به ویژه بخش‌های نرم‌افزاری افزایش یافته است. فرحناز مرادی در گفت وگو با فارس در مورد وضعیت اشتغال زنان در بخش فن‌آوری اطلاعات IT اظهار‌داشت: طی سال‌های اخیر […]

عضو هیأت مدیره انجمن زنان کارآفرین گفت: طی سال‌های اخیر علی‌رغم رکود و کاهش میزان اشتغال در کشور، اما به ۳ دلیل اشتغال زنان در حوزه IT به ویژه بخش‌های نرم‌افزاری افزایش یافته است.

فرحناز مرادی در گفت وگو با فارس در مورد وضعیت اشتغال زنان در بخش فن‌آوری اطلاعات IT اظهار‌داشت: طی سال‌های اخیر علی‌رغم رکود و کاهش میزان اشتغال در کشور، اما افزایش اشتغال زنان در حوزه IT به ویژه بخش‌های نرم‌افزاری را شاهد بوده‌ایم.

عضو هیأت مدیره انجمن زنان کارآفرین با بیان این‌که به سه دلیل سهم زنان از اشتغال در حوزه IT افزایش یافته، گفت: افزایش فارغ‌التحصیلان، دقت زنان در موضوعات IT و قابلیت دورکاری در این حوزه سبب افزایش اشتغال زنان شده است.

وی اظهارداشت: همچنان که هم‌اکنون از ۹ حوزه کاری انجمن زنان کارآفرین، ۲۷ درصد از اعضا در حوزه‌های مرتبط با IT فعالیت دارند.

وی توضیح داد: در سال‌های اخیر تعداد زنان فارغ‌التحصیل در رشته‌های مرتبط با IT رشد قابل توجهی داشته و همین امر تعداد نیروی انسانی را افزایش داده است.

مرادی اضافه کرد: همچنین زنان به دلیل شخصیت دقیق و پرحوصله در موضوعات نرم‌افزاری بسیاری موفق هستند و بسیار بهتر از مردان از عهده این مشاغل برمی‌آیند.

این عضو هیأت مدیره انجمن زنان کارآفرین تصریح‌کرد: از سوی دیگر صنعت IT از جمله صنایعی است که قابلیت بسیاری برای دورکاری دارد و این شیوه نیز مورد رضایت بسیاری از زنان است.

 

وی تأکید کرد: مجموعه این عوامل در نهایت منجر به افزایش اشتغال زنان در حوزه IT در سال‌های اخیر شده است.