باید مردم در عمل، آثار و نتایج برجام را احساس کنند

    وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: در شرایط جدید همه تلاش‌های سفرا می‌بایست در راستای پیشبرد توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم متمرکز شود و مردم در عمل، آثار و نتایج برجام را احساس کنند. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، در جلسه افتتاحیه سمینار محدود رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در […]

    وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: در شرایط جدید همه تلاش‌های سفرا می‌بایست در راستای پیشبرد توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم متمرکز شود و مردم در عمل، آثار و نتایج برجام را احساس کنند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، در جلسه افتتاحیه سمینار محدود رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان «برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصت‌‌ها و ظرفیت‌ها»، اظهار کرد: ما در اینجا جمع شده‌ایم تا تمامی فرصت‌‌ها و ظرفیت‌های جدید برای بهره‌برداری از برجام در سایه اقتصاد مقاومتی را مورد تبادل نظر قرار دهیم. در شرایط جدید همه تلاش‌های سفرا می‌بایست در راستای پیشبرد توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم متمرکز شود و مردم در عمل، آثار و نتایج برجام را احساس کنند.

 

ظریف با تشریح رویکرد مخالفان توافق برجام در آمریکا، اظهار کرد: برخی مخالفان برجام که سابقه طرفداری از رژیم صهیونیستی در آمریکا دارند سعی نمودند با اعمال دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه خویش روند کند ساختن نتایج توافق برجام را دنبال کنند. این رویکرد مخالفان، نیازمند هوشیاری و طراحی‌های جدید برای خلق چشم‌اندازهای جدید و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران است.