معاون وزیر نفت:هیأتی از بانک مرکزی ایران عازم عراق شد

  هیأتی از شرکت ملی گاز ایران به همراهی کارشناسان بانک مرکزی برای پیگیری آغاز مرحله نخست صادرات گاز، راهی عراق شد. به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره برنامه صادرات گاز به عراق اظهار کرد: با بهره‌برداری از زیرساخت‌های صادرات گاز به عراق در سال ٩٤ این امکان مهیا شد تا فاز […]

 

هیأتی از شرکت ملی گاز ایران به همراهی کارشناسان بانک مرکزی برای پیگیری آغاز مرحله نخست صادرات گاز، راهی عراق شد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره برنامه صادرات گاز به عراق اظهار کرد: با بهره‌برداری از زیرساخت‌های صادرات گاز به عراق در سال ٩٤ این امکان مهیا شد تا فاز نخست ارسال گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌های بغداد آغاز شود.

حمیدرضا عراقی با بیان این که وزارت برق عراق پایان خردادماه و اوایل تیرماه را برای آغاز دریافت گاز از ایران اعلام کرده است، افزود: هفته گذشته هیأتی از عراق به ایران آمد و قرارداد عملیاتی، افزایش زمان و حجم گاز ارسالی به این کشور امضا شد.

وی با بیان این که در مجموع روزانه ٢٥ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر می‌شود، ادامه داد: با امضای الحاقیه، این مقدار در روزهای گرم به ٣٥ میلیون مترمکعب و مدت قرارداد نیز از چهار سال به ٦ سال افزایش یافت.

معاون وزیر نفت در امور گاز یادآور شد: در حوزه عملیاتی نیز قراردادی امضا شد تا آموزش‌های لازم به طرف عراقی برای نحوه قرائت، صدور قبض و… ارایه شود.

 

عراقی در ادامه به همراهی کارشناسان بانک مرکزی ایران با هیأت شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد و گفت: مبلغ گاز ارسالی به عراق تا مدت مشخص به سرمایه‌گذار این پروژه تحویل می‌شود و به این دلیل هیأتی از شرکت ملی گاز ایران به همراهی کارشناسان بانک مرکزی برای پیگیری فرایند مالی و نحوه دریافت مبلغ گاز صادراتی، عازم عراق شده‌اند.