۱۸۶۷ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان- تجهیزات

آگهی تمدید مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه‌ عمومی ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. ردیف شماره مناقصه شرح زمان و محل تحویل‌ پاکت‌ها بازگشایی پاکت‌ها   ۱   ۱۷-۱۱-۹۵   تامین، نصب، تنظیم و راه اندازی تجهیزات و اتوماسیون چهار دستگاه پست زمینی در شهرستان […]

آگهی تمدید مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه‌ عمومی ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف

شماره مناقصه

شرح

زمان و محل

تحویل‌ پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

 

۱

 

۱۷-۱۱-۹۵

 

تامین، نصب، تنظیم و راه اندازی تجهیزات و اتوماسیون چهار دستگاه پست زمینی در شهرستان جیرفت

 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۳

 

ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۴

 
 
 
 

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

۱٫ واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۲۲۳۸۵۵۲۰۰۴ بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفكس کرمان ۳۲۱۱۶۰۸۶ ۰۳۴ امور تداركات) مراجعه نمایند.

۲٫ مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبكه اطلاع‌رساني معاملات)www.Tavanir.org.ir و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir اسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)