دولت با کاهش درآمدهای ارزی، نمی‌تواند یارانه نقدی بدهد

  یک اقتصاددان گفت: امروز بخشی از خانوارهای دریافت کننده یارانه به دریافت این یارانه‌ها عادت کرده و براساس آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و طبیعتاً قطع این مبالغ جنبه خوشایندی برای آن‌‌‌ها نخواهد داشت. علی اکبر ناسخیان، استاد دانشگاه درباره اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها و حذف چند دهک از دریافت یارانه به تراز، گفت: اصل این […]

 

یک اقتصاددان گفت: امروز بخشی از خانوارهای دریافت کننده یارانه به دریافت این یارانه‌ها عادت کرده و براساس آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و طبیعتاً قطع این مبالغ جنبه خوشایندی برای آن‌‌‌ها نخواهد داشت.

علی اکبر ناسخیان، استاد دانشگاه درباره اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها و حذف چند دهک از دریافت یارانه به تراز، گفت: اصل این کار صرف‌نظر از این‌که این کار به چقدر زمان نیاز دارد اقدام درستی است اما بهتر بود که از ابتدای آغاز طرح هدفمندی، یارانه نقدی به همه پرداخت نمی‌شد. امروز بخشی از خانوارهای دریافت کننده یارانه به دریافت این یارانه‌ها عادت کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده‌اند و طبیعتاً قطع این مبالغ جنبه خوشایندی برای آن‌‌‌ها نخواهد داشت.

ناسخیان درباره عواقب قطع پرداخت یارانه‌ها به برخی از دهک‌‌‌ها خاطرنشان‌ کرد: اولین ذهنیت ایجاد شده برای مردم بعد از حذفشان از دریافت یارانه این است که سیاست‌های حاکمیتی در کشور متزلزل بوده و مبتنی بر یک برنامه‌ریزی بلندمدت نیست که این موضوع برای مجموعه نظام چه نظام سیاسی و چه نظام اقتصادی ما مناسب نمی‌باشد.

این کارشناس اقتصادی درباره ارزش فعلی یارانه پرداختی نسبت به سال آغاز اجرای هدفمندی اظهار ‌داشت: طبیعتاً ارزش ۴۵۰۰۰ تومان یارانه پرداختی در سال ۹۵ با ارزش این مبلغ در سال ۸۹ بسیار متفاوت بوده و در طول این سال‌ها با افزایش هزینه‌ها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش داشته است. منتهی بحث اصلی بر سر اصلاح سیستم اقتصادی بوده و اگر این روند معیوب و پرداخت یارانه‌ها با همین روال ادامه پیدا کند در سال‌های آینده تبعات بیش‌تری نیز خواهد داشت.

ناسخیان با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی کشور گفت: در طی سال‌های اخیر اگرچه ممکن است به دلیل افزایش قیمت بنزین در داخل کشور و کاهش قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس منابع بیش‌تری از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نصیب دولت شود اما کل درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه‌داد: به هر حال بخشی از منابع پرداخت یارانه‌ها در سال‌های گذشته از منابع دیگری به غیر از آزادسازی حامل‌های انرژی تأمین شده که کاهش مجموع درآمدهای کشور روند فعلی پرداخت را با مشکل مواجه کرده است.

این استاد دانشگاه درباره روش مناسب برای شناسایی دهک‌‌‌ها خاطرنشان کرد: شاخص هزینه و درآمد خانوار‌‌ها که مرکز آمار نیز اطلاعات مناسبی را در این زمینه دارد می‌تواند شاخص مکمل خوبی برای حذف دهک‌های ثروتمند یا بی‌نیاز از دریافت این یارانه‌ها باشد.

 

وی افزود: این‌که ما این دهک‌بندی‌‌‌ها را صرفاً براساس گروه‌های شغلی و میزان درآمد افراد داشته باشیم مناسب نبوده و بهتر است ملاک این دهک‌بندی‌‌‌ها را درآمد‌- هزینه خانوار دانسته و این محاسبات را به صورت استانی یا منطقه‌ای انجام دهیم.