۱۸۶۷ مناقصه – سازمان رفاهی تفریحی شهرداری يزد- رنگ آمیزی سنگ جداول

«آگهي مناقصه عمومی»   نوبت دوم سازمان رفاهی تفریحی شهرداری يزد در نظر دارد رنگ آمیزی سنگ جداول در سطح شهر یزد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط واگذار نماید. علاقه‌مندان می‌توانند با واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۷۰۰۷۹۱۴۵۱۹۱۰ (غیرقابل استرداد) نزد بانک شهر شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به […]

«آگهي مناقصه عمومی»  

نوبت دوم

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری يزد در نظر دارد رنگ آمیزی سنگ جداول در سطح شهر یزد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی

واجد شرایط واگذار نماید. علاقه‌مندان می‌توانند با واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۷۰۰۷۹۱۴۵۱۹۱۰ (غیرقابل استرداد) نزد بانک شهر شعبه شهرداری یزد و

ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد- خیابان کاشانی، کوچه اخوان (جنب هلال احمر)، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد، نسبت به دریافت اسناد

مناقصه اقدام نمایند. یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:‌ ۱-۳۶۲۸۸۲۶۰- ۰۳۵ داخلی ۲۰۲ واحد زیباسازی تماس حاصل نمایید.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۵ می‌باشد و کلیه پیشنهادها روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۶ ساعت ۱۰ صبح مفتوح

خواهد شد.

امید فتاحی- مدیرعامل