۱۸۶۷ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خودرو سبک

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره ۰۱۱/۹۵-نوبت دوم موضوع آگهي: تهیه، تامین و راهبری خودروهای سبک مورد نیاز پالایشگاه آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۱ براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

یک مرحله‌ای

شماره ۰۱۱/۹۵-نوبت دوم

موضوع آگهي:

تهیه، تامین و راهبری خودروهای سبک مورد نیاز پالایشگاه

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۱

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس