کاهش ۱۳٫۵ درصدی شاخص تولید کننده معدن در پاییز ۹۴

    مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در فصل پاییز ۹۴ منتشر شد. به گزارش فارس، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ با ۲٫۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۹۹٫۴ رسید. شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳٫۵ درصد کاهش نشان داده […]

 

 

مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در فصل پاییز ۹۴ منتشر شد.

به گزارش فارس، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ با ۲٫۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۹۹٫۴ رسید. شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳٫۵ درصد کاهش نشان داده است.

کاهش ۲٫۶ درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت بخش استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد.

بخش استخراج زغال‌سنگ

در بخش «استخراج زغال سنگ»، شاخص قیمت در فصل پاییز سال ۱۳۹۴، با افزایش ۵٫۵ درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده به عدد ۲۰۴٫۶ رسید. کاهش مذکور کاملاً تحت تأثیر افزایش قیمت ماده معدنی کنسانتره زغال سنگ پدید آمده است.

بخش استخراج کانه‌های فلزی

شاخص قیمت در بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با ۳٫۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۹۶٫۷ رسید. این کاهش تحت‌تأثیر کاهش ۲۲٫۱ درصدی فعالیت استخراج سنگ مس به وجود آمده است.

شاخص قیمت در بخش استخراج سنگ مس، در فصل پاییز ۱۳۹۴ با ۲۲٫۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۶۷٫۰ رسید، این کاهش بیش‌تر تحت‌تأثیر کاهش شاخص قیمت ماده معدنی کنسانتره مس پدید آمده است.

در فعالیت استخراج سنگ‌های آهنی، شاخص قیمت در فصل پاییز ۱۳۹۴ به رقم ۲۷۱٫۶ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان ۰٫۹ درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به‌طور عمده ناشی از کاهش قیمت ۱٫۴ درصدی ماده معدنی کنسانتره آهن می‌باشد.

در بخش استخراج کرومیت، شاخص قیمت در فصل پاییز ۱۳۹۴ با ۱۶٫۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۳۷٫۲ رسید. این کاهش عمدتاً تحت ‌تأثیر کاهش قیمت ماده معدنی سنگ کرومیت به وجود آمده است.

شاخص قیمت در بخش استخراج سنگ طلا، در فصل پاییز ۱۳۹۴ با ۳٫۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۴۶٫۲ رسید. این کاهش کاملاً تحت‌تأثیر کاهش شاخص قیمت ماده معدنی سنگ طلا پدید آمده است.

بخش استخراج سایر معادن

در فصل پاییز ۱۳۹۴، شاخص قیمت در بخش «استخراج سایر معادن» با ۰٫۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۲۰۶٫۶ رسید. این کاهش به‌طور عمده به ترتیب تحت‌تأثیر افزایش شاخص قیمت، استخراج سنگ‌های تزیینی با ۳٫۴ درصد، استخراج سنگ سیلیس ۲٫۱ درصد، استخراج سولفات سدیم با ۳۴٫۸ درصد، استخراج سنگ گچ با ۱٫۲ درصد و استخراج کائولن و خاک‌نسوز ۱٫۶ درصد به وجود آمده است.

شاخص قیمت در فعالیت استخراج سنگ‌های تزیینی در فصل پاییز سال ۱۳۹۴، به رقم ۱۷۶٫۹ رسید که به این ترتیب به میزان ۳٫۴ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان داده است. مواد معدنی تراورتن و مرمریت به ترتیب با ۵٫۱ و ۱٫۹ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر کاهش شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی داشته‌اند.

در بخش استخراج سنگ سیلیس شاخص قیمت در فصل پاییز سال ۱۳۹۴، به رقم ۱۴۸٫۴ رسید و به این ترتیب ۲٫۱ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان داده است. ماده معدنی سیلیس با ۲٫۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر کاهش شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی داشته است.

شاخص قیمت در بخش استخراج سولفات سدیم در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۵۱٫۷ رسی و به این ترتیب ۳۴٫۸ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان داده است. ماده معدنی سولفات سدیم با ۳۴٫۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر کاهش شاخص قیمت فعالیت مورد بررسی داشته است.

در فعالیت استخراج سنگ گچ، شاخص قیمت در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱٫۲ درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده و به رقم ۲۲۶٫۷ رسیده است. ماده معدنی سنگ گچ با ۱٫۲ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را بر کاهش شاخص قیمت این فعالیت داشته است.

شاخص قیمت در فعالیت استخراج کائولن و خاک نسوز، در پاییز سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱٫۶ درصدی نسبت به فصل قبل مواجه گردیده و به رقم ۲۰۱٫۱ رسیده است. ماده معدنی خاک‌نسوز با ۳٫۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، تنها ماده تأثیرگذار بر کاهش شاخص قیمت این فعالیت بوده است.

 

در فصل پاییز سال ۱۳۹۴، شاخص قیمت در فعالیت‌های استخراج بوکسیت، استخراج سنگ بالاست، استخراج بر، استخراج فسفات و گوگرد، استخراج صدف دریایی و استخراج میکا بدون تغییر مانده است.