مدیرکل تعاون و کار استان تهران:اشتغال اتباع غیرمجاز تنها با کارت مجاز است

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از صدور ۱۲۰ هزار کارت اشتغال برای اتباع بیگانه مجاز تا سال گذشته خبر داد و گفت: اتباع غیرمجاز تنها در مشاغلی اجازه کار دارند که برای آن کارت اشتغال گرفته باشند. به گزارش ایسنا، احمد لطفی نژاد اظهار کرد: از این تعداد ۱۰۸ هزار کارت […]

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از صدور ۱۲۰ هزار کارت اشتغال برای اتباع بیگانه مجاز تا سال گذشته خبر داد و گفت: اتباع غیرمجاز تنها در مشاغلی اجازه کار دارند که برای آن کارت اشتغال گرفته باشند.

به گزارش ایسنا، احمد لطفی نژاد اظهار کرد: از این تعداد ۱۰۸ هزار کارت کار تحویل شده و ۱۲ هزار کارت دیگر در مرحله شناسایی و تحویل است.

وی ادامه داد: متأسفانه اشتغال اتباع بیگانه در مشاغل داخلی موجب لطمه به بازار کار و از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان و کارجویان کشور شده است از این رو ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز برای جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن مشاغل داخلی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ادامه داد: در حال حاضر ۴۸ دفتر کفالت، اقامت و اشتغال در استان تهران وجود دارد که ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز را با ضوابط و مقرراتی که در اختیارشان گذاشتیم، انجام می‌دهند.

لطفی‌نژاد تصریح کرد: دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی، شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه اشتغال را بر عهده دارند و در هدایت کارفرمایان به سمت دفاتر کفالت مؤثرند.

وی در عین حال به ماده ۱۲۰ قانون کار اشاره و خاطرنشان کرد: برابر این ماده اتباع خارجی باید روادید با حق کار مشخص داشته باشند، اما متأسفانه برخی کارفرمایان به دلیل عدم رعایت این ماده و نادیده گرفتن آن موجبات جریمه تا تشکیل پرونده قضایی تا و حبس خود را فراهم می‌کنند.

 

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اتباع غیرمجاز صرفاً در مشاغلی مجاز به‌کار هستند که برای آن کارت کار صادر شده باشد.