«آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» ابلاغ شد

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی «آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» را به همراه فرم‌های نمونه این آیین‌نامه به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۴، ضمن ارسال تصویر «آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» موضوع […]

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی «آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» را به همراه فرم‌های نمونه این آیین‌نامه به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:

پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۴، ضمن ارسال تصویر «آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲٫ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۲۲ هیأت محترم وزیران به همراه ۴ فقره فرم نمونه ضمانت‌نامه‌های شرکت در فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تأیید مطالبات به جای ضمانت‌نامه، به استحضار می‌رساند که به استناد ماده (۴۴) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی)، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند ضمانت‌نامه‌های مرتبط با معاملات دولتی را صرفاً مطابق با نمونه‌های پیوست صادر کنند. بدیهی است با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۹۰٫۲۷۵۵۹۶ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ موضوع ابلاغ آیین‌نامه پیشین تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶٫ ت ۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲٫۰۸٫۱۱ هیأت محترم وزیران منسوخ می‌شود.

 

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.