ندیمی:کمیسیون معاملات شهرداری در نبود امکان برگزاری  مناقصه‌و‌مزایده تصمیم‌گیرنده است

  عضو هیأت‌رییسه فراکسیون مدیریت‌شهری‌ و روستایی مجلس از اصلاح آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ تهران خبر داد و گفت: نحوه معاملات شهرداری‌ تهران در صورت میسر‌ نبودن انجام مناقصه یا مزایده از سوی کمیسیون معاملات شهرداری تعیین خواهد شد. به گزارش خانه ملت، ابوذر ندیمی در توضیح طرح اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ارایه […]

 

عضو هیأت‌رییسه فراکسیون مدیریت‌شهری‌ و روستایی مجلس از اصلاح آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ تهران خبر داد و گفت: نحوه معاملات شهرداری‌ تهران در صورت میسر‌ نبودن انجام مناقصه یا مزایده از سوی کمیسیون معاملات شهرداری تعیین خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، ابوذر ندیمی در توضیح طرح اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ارایه شده از سوی شورای عالی استان‌ها، گفت: مجلس به منظور شفاف‌سازی معاملات شهرداری در تلاش است تا در صورت میسر نبودن برگزاری مناقصه و مزایده، معامله بر مبنای نظر کمیسیون تصمیم گیرنده درباره معاملات شهرداری تهران مطابق با ارزش مالی آن انجام شود.

نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ماده ۱۴ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران که مجلس در پی اصلاح آن است، ادامه داد: در این ماده قید شده هرگاه کمیسیون مرکب از معاون مالی و اداری شهرداری و دو نفر عضو عالی‌مقام شهرداری که به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب انجمن شهر انجام معامله را از طریق ترک مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله با رعایت مفاد ماده ۳۱ این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

وی با بیان این‌که طبق اصلاح صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده ۳۱ در توضیح ماده ۱۴ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران حذف و ماده ۳۳ این آیین‌نامه جایگزین آن شده است، گفت: در ماده ۳۱ که با رأی کمیسیون اقتصادی از ماده ۱۴ حذف شده، مواردی را که معاملات بدون تشریفات مزایده یا مناقصه و حراج باید انجام شود، نام برده شده بود.

ندیمی ادامه داد: بنابر ماده ۳۳ که جایگزین ماده ۳۱ در ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور شده، در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی‌ واحد مربوط و تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر یا به مصلحت نباشد، معامله با رعایت مراتبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام می‌شود.

عضو هیأت‌رییسه فراکسیون مدیریت‌شهری ‌و روستایی مجلس شورای اسلامی، انجام معاملات شهرداری تهران را مطابق با ارزش مالی براساس اصلاحات انجام شده خواند و گفت: با اصلاح طرح آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، شهرداری‌ تهران در انجام معاملات از بلاتکلیفی رهایی می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت ماده ۱۴ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در کمیسیون اقتصادی بدین صورت اصلاح شده و منتظر تأیید نهایی در صحن علنی مجلس است: در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد شهرداری می‌تواند مناقصه راتجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و اداری شهرداری و دونفر عضو عالی مقام شهرداری که به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب انجمن شهر تعیین می‌شوند احاله کند، هرگاه کمیسیون انجام معامله را از طریق ترک مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله بارعایت مفاد ماده ۳۳ این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

گفتنی است در ماده ۳۳ این آیین‌نامه آمده است؛ در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی ‌واحد مربوط و تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله با رعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام می‌شود.

الف – در مورد معاملات تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال با تصویب شهردار تهران در حدود اختیارات ‌تفویض شده به شهردار موضوع تبصره الحاقی به بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری‌.

ب – در مورد معاملات از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با موافقت شهردار تهران و تأیید شورای شهر و وزارت کشور.

ج – در مورد معاملات ۱۰۰ میلیون ریال و بیش‌تر به پیشنهاد شهردار تهران با تأیید شورای شهرو وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران‌.

 

تبصره –  شهردار تهران می‌تواند در موارد مذکور در ماده ۳۳ اختیار خود را تا مبلغ دو میلیون‌ ریال به روسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران عامل سازمان‌های تابعه و وابسته تفویض ‌نماید.