۱۸۶۸ مناقصه – ستاد پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد- خرید لوله پلی اتیلن

فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله­ای نوبت اول پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد در نظر دارد “خرید لوله پلی ­اتیلن” را به تولیدکننده واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از تولیدکنندگان کالای فوق، دعوت بعمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد، انتهای بلوار طبرسی شمالی، جنب کلانتری، ستاد پروژه خط ۲ قطار […]

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای

نوبت اول

پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد در نظر دارد “خرید لوله پلی ­اتیلن” را به تولیدکننده واجد شرایط واگذار نماید.

بدین منظور از تولیدکنندگان کالای فوق، دعوت بعمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد، انتهای بلوار طبرسی شمالی، جنب کلانتری،
ستاد پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد، مراجعه نمایند. تلفن: ۳۲۱۹۴۰۳۸ داخلی ۱۳۹

سایر شرایط:

۱-     مدت اجرای کار: ۲۰ روز تقویمی

۲-     مدارک لازم برای دریافت اسناد مناقصه: تاییدیه استاندارد، اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

۳-     تضمین شرکت در مناقصه فوق ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال می­باشد.

۴-     هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

 

۵-     آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت ۱۴) روز ۹۵٫۰۳٫۰۱ می­باشد.