۱۸۶۸ مناقصه – سازمان منطقه آزاد اروند- خرید X-RAY

 فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه‌گران سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۱ لغایت ۹۵٫۰۳٫۱۲ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۶ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند. ردیف نام پروژه مبلغ […]

 فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۱ لغایت ۹۵٫۰۳٫۱۲ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۶ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

مدت پیمان ( ماه)

نوع مناقصه

رشته و حداقل پایه مورد نیاز

۱

تجدید ارزیابی کیفی مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه X-RAY کامیونی جهت بکارگیری در مرز شلمچه

۱۲ ماه

دو مرحله‌ای

***

۲

تجدید ارزیابی کیفی مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه X-RAY مسافری (چمدانی) جهت بکارگیری در مرز شلمچه

۳ ماه

دو مرحله‌ای

***

 ***الف) مجوز سازنده یا تولیدکننده دستگاههای X-RAY کامیونی و مسافری ب) مجوز یا گواهینامه نمایندگی فروش کالا از تولیدکننده دستگاههای X-RAY کامیونی و مسافری.

۱- منبع تامین اعتبار: منابع داخلی سازمان.

۲- متقاضیان می‌توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (قسمت خدمات الکترونیک- اداره امور قراردادها) به نشانی ذیل نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نمایند.

۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی مندرج است.

۴- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- تمامی پاکتها می‌بایست درون یک پاکت دربسته و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

۶- هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییز زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان خواهد رسید.

۷- آدرس اینترنتی:

                                                          

wwww.arvandfreezone.com

http://37.32.45.74:2190