۱۸۶۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- فضای سبز شهرک مروارید

آگهي مناقصه عمومي – نوبت اول  یک مرحله‌ای- شماره ۰۱۹/۹۵ موضوع آگهي: تنظیفات محوطه‌ها و توسعه و نگهداشت فضای سبز شهرک مروارید آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۹ براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش […]

آگهي مناقصه عمومي – نوبت اول 

یک مرحله‌ای- شماره ۰۱۹/۹۵

موضوع آگهي:

تنظیفات محوطه‌ها و توسعه و نگهداشت فضای سبز شهرک مروارید

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۹

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس