۱۸۶۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خدمات

آگهي مناقصه عمومي – نوبت اول  یک مرحله‌ای- شماره ۰۱۵/۹۵ موضوع آگهي: خدمات مورد نیاز آبدارخانه‌ها در پالایشگاه و تاسیسات وابسته آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۹ براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت […]

آگهي مناقصه عمومي – نوبت اول 

یک مرحله‌ای- شماره ۰۱۵/۹۵

موضوع آگهي:

خدمات مورد نیاز آبدارخانه‌ها در پالایشگاه و تاسیسات وابسته

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۹

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس