۱۸۶۹ مناقصه – هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران “هما”- خدمات

آگهي مناقصه عمومي شماره ۷۷۲۹/پ رپ هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران “هما“ ۱ – موضوع مناقصه و محل اجراي پروژه : عبارت است از بارگيري، حمل و تخليه زباله‌هاي مربوط به ادارات مركزي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مستقر در محدوده‌ي فرودگاه بين‌المللي مهرآباد تهران با تخصيص ۵۵ ( پنجاه و پنج ) عدد مخزن فلزي نگهداري […]

آگهي مناقصه عمومي شماره ۷۷۲۹/پ رپ

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما

۱ موضوع مناقصه و محل اجراي پروژه : عبارت است از بارگيري، حمل و تخليه زباله‌هاي مربوط به ادارات مركزي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مستقر در محدوده‌ي فرودگاه بين‌المللي مهرآباد تهران با تخصيص ۵۵ ( پنجاه و پنج ) عدد مخزن فلزي نگهداري زباله با ظرفيت۷۷۰ ليتري ، با استفاده از ماشين‌آلات مكانيزه و تخليه زباله‌هاي موضوع قرارداد به محل‌هاي مجاز و تعيين شده از سوي شهرداري به صورت روزانه و مستمر.

۲ مدت قرارداد : سه سال و قابل تمديد در دوره‌هاي بعدي.

۳- محل خريد و ارائه پيشنهادات : تهران فرودگاه مهرآباد ادارات مركزي هما ساختمان پشتيباني واحد امور پيمان ورسيدگي پشتيباني اطاق ۳۰۱

تلفنهاي تماس: ۴۶۶۲۴۱۴۵ و ۴۶۶۲۴۴۳۰

۴ نحوه دريافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به هريك از طرق ذيل اقدام نمايند:

الف – از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۸ لغايت ساعت ۱۵ مورخ  ۹۵٫۰۳٫۰۵ طي ساعات اداري (ساعت ۸ صبح الي۱۵ بعد از ظهر) با در دست داشتن معرفي‌نامه، اصل فيش واريزي بانكي به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ريال به حساب سيبا شماره ۱۰۵۷۰۵۹۸۹۰۰۶بانك ملّي ايران به نام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند (پنج شنبه‌ها تعطيل مي‌باشد).

ب- از طريق شبكه اطلاع رساني اينترنتي http://iets.mporg.ir .

مهلت تحويل پيشنهادات : حداكثر تا ساعت ۱۵ روز يكشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۶

تاريخ و محل گشايش پاكات: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۷ در اطاق جلسات ساختمان پشتيباني.

۵ ميزان سپرده شركت در مناقصه  ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۶۰ريال .

۶ – ميزان تضمين حسن انجام تعهدات ۱۰% مبلغ پيشنهاد قيمت.

توضيحات:

 رعايت كليه مشخصات مندرج در اسناد مناقصه الزامي است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد .

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت http.iets.mporg.ir مراجعه گردد.