۱۸۶۹ مزایده – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران- فروش ملک

آگهي مزايده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درنظر دارد ملک خود واقع در تهران ـ خيابان شهيد مطهري ـ نرسيده به خيابان سهروردي ـ پلاک ۱۲۴ با مساحت ۸۹۷ مترمربع زمين و ۹۰۴ مترمربع بنا و قيمت پايه ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (با وضع موجود) را از طريق برگزاري مزايده عمومي بفروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت […]

آگهي مزايده

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درنظر دارد ملک خود واقع در تهران ـ خيابان شهيد مطهري ـ نرسيده به خيابان سهروردي ـ پلاک ۱۲۴ با مساحت ۸۹۷ مترمربع زمين و ۹۰۴ مترمربع بنا و قيمت پايه ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (با وضع موجود) را از طريق برگزاري مزايده عمومي بفروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مزايده و اخذ اطلاعات تکميلي حداکثر تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۵ به آدرس تهران، خيابان فردوسي، نرسيده به چهارراه استانبول، کوچه بانک مرکزي، شماره ۲۱۳ ، اداره تدارکات، دايره خريدهاي داخلي و يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به آدرس ((http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.

 

 تلفن تماس : ۶۴۴۶۴۲۱۷ – ۶۴۴۶۴۲۲۸