۱۸۶۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی- خرید لوله پلی اتیلن

          مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي شماره‌های                   ۹۴۸-۹۵ ، ۹۴۹-۹۵، ۹۵۰-۹۵ ، ۹۵۱-۹۵             نوبت اول این شرکت در نظر دارد مناقصه‌هايي با موضوعات ذيل را برگزار نمايد: مناقصه شماره :۹۴۸-۹۵ شرح به جهت پروژه­های خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2 توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در […]

          مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي شماره‌های

                  ۹۴۸-۹۵ ، ۹۴۹-۹۵، ۹۵۰-۹۵ ، ۹۵۱-۹۵

            نوبت اول

این شرکت در نظر دارد مناقصه‌هايي با موضوعات ذيل را برگزار نمايد:

مناقصه شماره :۹۴۸-۹۵

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه ذکر شده است

کلاته ملا شهرستان در میان، کرغند شهرستان قاین، بهدان شهرستان بیرجند، گرماب شهرستان قاین، قدمگاه شهرستان نهبندان، تیغدر شهرستان نهبندان، شاخن شهرستان بیرجند

مبلغ برآورد: ۱۱٫۳۱۷٫۰۸۷٫۶۰۰ریالتضمینشرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریالبه مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل: يكماه

مناقصه شماره :۹۴۹-۹۵

شرح

به جهت پروژه­های 

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2  و

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه ذکرشده است

فتح آباد شهرستان قاین، حامی دهن رود شهرستان خوسف، شیخ آباد شهرستان خوسف، آویج شهرستان قاین 

مبلغ برآورد: ۱۰٫۹۵۰٫۸۶۹٫۴۴۰ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی  به مبلغ  ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل : يكماه

 

مناقصه شماره:۹۵۰-۹۵

شرح

به جهت پروژه­

خرید لوله جی آر پی براساس استاندارد

۱۰۷۳۰، ۱۰۷۲۹- ISIRI وAWWA C950

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي جی آر پی در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان، حامی و دهن رودشهرستان خوسف، حاشیه شهر شهرستان بیرجند، خوشاب شهرستان سربیشه  بادآبآاااا

مبلغ برآورد:۲۵٫۲۸۳٫۵۴۵٫۰۰۰ریالتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱٫۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال  به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه                

مناقصه شماره:۹۵۱-۹۵

شرح

به جهت پروژه  

خرید لوله جی آر پی براساس استاندارد

۱۰۷۳۰، ۱۰۷۲۹- ISIRI وAWWA C950

توجه:  مشخصات كامل لوله‌هاي جی آر پی در دعوتنامه ذکرشده است

قدمگاه شهرستان نهبندان، کلاته ملا شهرستان درمیان

مبلغ برآورد:۲۱٫۴۹۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  ۱٫۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل: يكماه                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱)مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۹ تا پايان وقت اداري ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۴  ۲) حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت­ها ۲ مورد می­باشد. ۳) محل دریافت اسناد مناقصه : سايت شركت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.ir  و يا وب سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

۴) فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس : قیمت مناسب پیشنهادی ۵) آخرين مهلت تسليم پيشنهادها : تا پايان وقت اداري مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۷ مي‌باشد. ۶) زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها : ساعت ۷:۳۰ صبح مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۹ در محل سالن جلسات شرکت   ۷) محل تحویل : محل تحویل کلیه لوله‌های مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند می­باشد.  

تبصره ۱: بازرسی لوله‌ها سطح یک می­باشد و همچنین هزینه تست کالاهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس بعهده فروشنده کالا خواهد بود.

تبصره ۲: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد.

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شركت در مناقصه به وب سايت شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات مراجعه و يا با شماره تلفن ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲-۰۵۶اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید.

 روابط عمومی  شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی