۱۸۶۹ مناقصه – ستاد پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد- خرید لوله پلی اتیلن

فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله­‌ای نوبت دوم پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد در نظر دارد “خرید لوله پلی ­اتیلن” را به تولیدکننده واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از تولیدکنندگان کالای فوق، دعوت بعمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد، انتهای بلوار طبرسی شمالی، جنب کلانتری، ستاد پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد، مراجعه نمایند. تلفن: ۳۲۱۹۴۰۳۸ […]

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله­‌ای

نوبت دوم

پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد در نظر دارد “خرید لوله پلی ­اتیلن” را به تولیدکننده واجد شرایط واگذار نماید.

بدین منظور از تولیدکنندگان کالای فوق، دعوت بعمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد، انتهای بلوار طبرسی شمالی، جنب کلانتری،

ستاد پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد، مراجعه نمایند. تلفن: ۳۲۱۹۴۰۳۸ داخلی ۱۳۹

سایر شرایط:

۱-مدت اجرای کار: ۲۰ روز تقویمی

۲-مدارک لازم برای دریافت اسناد مناقصه: تاییدیه استاندارد، اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

۳- تضمین شرکت در مناقصه فوق ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال می­باشد.

۴-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

۵- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت ۱۴) روز ۹۵٫۰۳٫۰۱ می­باشد.