۱۸۶۹ مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان- خرید علائم و پایه ترافیکی

آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره ۴/۹۵ نوبت دوم ۱٫نام کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ۲٫شرح مختصر و کلی موضوع: ردیف شماره موضوع مدت اجراء مبلغ تضمین شرکت در فرایند اجرای کار(ریال) زمان گشایش پیشنهادات ۱ ۴/۹۵ خرید علائم و پایه ترافیکی ۶ ماه ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۵٫۰۳٫۱۲ ۳٫ تاریخ دریافت اسناد مناقصه: […]

آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره ۴/۹۵

نوبت دوم

۱٫نام کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

۲٫شرح مختصر و کلی موضوع:

ردیف

شماره

موضوع

مدت اجراء

مبلغ تضمین شرکت در فرایند اجرای کار(ریال)

زمان گشایش پیشنهادات

۱

۴/۹۵

خرید علائم و پایه ترافیکی

۶ ماه

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ساعت ۱۰ صبح

مورخه ۹۵٫۰۳٫۱۲

۳٫ تاریخ دریافت اسناد مناقصه: مورخه ۹۵٫۰۲٫۲۸ لغایت ۹۵٫۰۳٫۰۱

۴٫ مکان دریافت اسناد مناقصه: سامانه ملی اطلاع رسانی مناقصات

۵٫ محل و زمان تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی حداکثر تا ساعت ۹ صبح مورخه ۹۵٫۰۳٫۱۲

۶٫ محل گشایش پیشنهادات: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

۷٫ رشته مورد نظر: شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست دارای تاییدیه صلاحیت از اداره کل ایمنی راهها و حریم، وزارت راه و شهرسازی باشند.

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان