بخشودگی جرایم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق فروردین ۹۵

    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، از بخشودگی جرایم فروردین ۹۵ در خصوص پرداخت مالیات حقوق تا تاریخ ۱۹ خرداد ۹۵ خبر داد. به گزارش فارس، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، از بخشودگی جرایم فروردین ۹۵ در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره […]

 

 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، از بخشودگی جرایم فروردین ۹۵ در خصوص پرداخت مالیات حقوق تا تاریخ ۱۹ خرداد ۹۵ خبر داد.

به گزارش فارس، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، از بخشودگی جرایم فروردین ۹۵ در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و لیست‌های مربوطه تا تاریخ ۱۹ خرداد ۹۵ خبر داد.

سید کامل تقوی‌نژاد، در این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از بخشودگی صددرصد جرایم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته از مودیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه ۱۳۹۵ و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت‌کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداماه ۱۳۹۵ تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند.

در بخشی از این بخشنامه، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی جرایم مذکور را به مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض کرده است.

گفتنی است این بخشنامه با توجه به اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و انطباق سیستم‌های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است.