نقش مؤسسات پولی و مالی در اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار شهرها

     مؤسسات پولی و مالی نقش مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه شهر‌ها دارند و حضور این گونه مؤسسات در پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های سراسر کشور، بسیار تأثیرگذار و مهم است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ادریس مازندرانی، رییس ستاد برگزاری پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری با بیان این مطلب به […]

 

 

 مؤسسات پولی و مالی نقش مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه شهر‌ها دارند و حضور این گونه مؤسسات در پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های سراسر کشور، بسیار تأثیرگذار و مهم است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، ادریس مازندرانی، رییس ستاد برگزاری پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری با بیان این مطلب به خبرنگارستاد خبری نمایشگاه گفت: تردیدی نیست که مؤسسات پولی و مالی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار شهر‌ها دارند و امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام گذاری شده، توسعه پایدار شهر‌ها و به تبع آن مسؤولیت‌های مؤسسات پولی و مالی در این باره باید مورد توجه بیش‌تری قرار گیرد.

مازندرانی سپس به موضوع اقتصاد و شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی پرداخت و با بیان این که شرکت‌های فن‌آور و دانش‌بنیان در تمام جهان با حمایت مؤسسات مالی و پولی رشد کرده‌اند، گفت: بدون تردید شرکت‌های دانش‌بنیان موتور پیش برنده اقتصاد مقاومتی است و با توجه ضعف بنیه مالی کارآفرینان، دانشمندان و به ویژه دانشمندان جوان، بدون حضور و حمایت مؤسسات مالی و پولی این گونه بنگاه‌ها نمی‌توانند شکل بگیرند.

رییس ستاد برگزاری پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری سپس به مقوله کارآفرینی و ایجاد شغل پایدار و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی پرداخت و با تأکید بر این که افزایش فرصت‌های شغلی لازمه ایجاد توسعه پایدار است، گفت: روشن است که برای افزایش فرصت‌های شغلی باید سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام شود و تعداد بنگاه‌های فعال افزایش یابد که همین امر نقش، جایگاه و اهمیت مؤسسات مالی و پولی در اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار شهری را نشان می‌دهد.

گفتنی است پنجمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری‌های سراسر کشور ۳ تا ۵ خرداد در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.