۱۸۷۱ مناقصه – شهرداري بندرماهشهر- اجرای خط لوله

 آگهي مناقصه عمومی مرحله اول – نوبت دوم     شهرداري بندرماهشهر به استناد مجوز شماره ۲۵۳۵/ش مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ شورای اسلامی شهر در نظر دارد اجرای خط لوله دفع آب‌های سطحی در مناطق ناحیه صنعتی، شهرک شهید رجایی و بلوار امام خمینی (ره) را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. ۱-   […]

 آگهي مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم 

   شهرداري بندرماهشهر به استناد مجوز شماره ۲۵۳۵/ش مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ شورای اسلامی شهر در نظر دارد اجرای خط لوله دفع آب‌های سطحی در مناطق ناحیه صنعتی، شهرک شهید رجایی و بلوار امام خمینی (ره) را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.

۱-   اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۳ تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۸ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (غيرقابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت در مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۹ به واحد حراست شهرداری تحويل مي‌گردد. بازگشايي پاكت‌ها مورخ ۲۳/۳/۹۵ مي‌باشد.

۲-   مبلغ اولیه کار ۸٫۲۰۳٫۷۶۵٫۹۵۰ ریال می‌باشد که پیشنهاد دهنده باید ۵٪ قیمت پایه (۴۱۰٫۱۸۸٫۲۹۸ ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

۳-     شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴-     ارائه رتبه ۵ آب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور الزامی می‌باشد.

۵-     هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۶-      شرکت‌کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی (TIN)  باشند.

۷-   متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴ – ۰۶۱۵۲۳۵۰۰۲۳  تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند.  

 

امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر