۱۸۷۱ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی- سیستم فیلترینگ

نوبت اول آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد به منظور اصلاح سیستم فیلترینگ دستگاه‌های سوخت رسان خود نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و ذیصلاح جهت برگزاری مناقصه محدود اقدام نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهایی که از توانمندی لازم در بخش […]

نوبت اول

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد به منظور اصلاح سیستم فیلترینگ دستگاه‌های سوخت رسان خود نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و ذیصلاح جهت برگزاری مناقصه محدود اقدام نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهایی که از توانمندی لازم در بخش های فنی و بازرگانی برای انجام اصلاحات مورد نظر برخوردار می باشند دعوت می گردد مشخصات و رزومه کاری خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان چاپ آگهی از ساعت ۸ الی ۱۲ به نشانی تهران- خیابان پیروزی- فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی- مرکز تهیه و خرید تحویل نمایند.

شرایط شرکت در فراخوان

۱-دارا بودن شرکت ثبت شده با موضوع مرتبط

۲-داشتن رزومه کاری مناسب

۳-داشتن امکانات و تجهیزات مناسب

۴-توان ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی انجام تعهد جهت انعقاد قرارداد

ارائه مدارک مربوط هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۷۴۳۱۹۵ تماس حاصل نمایند.

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی