دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران- قسمت پنجم

  این دستورالعمل به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس کالای ایران براساس معیارهای مختلف تنظیم شده است. ارزیابی و رتبه‌های مختلف تعیین شده براساس این دستورالعمل، در اعطای امتیازات به‌کارگزاری‌ها به‌کار رفته و به اطلاع عموم خواهد رسید. پیوست ۱: روش امتیازدهی معیارهای رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران الف – معیارهای عادی […]

 

این دستورالعمل به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس کالای ایران براساس معیارهای مختلف تنظیم شده است. ارزیابی و رتبه‌های مختلف تعیین شده براساس این دستورالعمل، در اعطای امتیازات به‌کارگزاری‌ها به‌کار رفته و به اطلاع عموم خواهد رسید.

پیوست ۱: روش امتیازدهی معیارهای رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران

الف – معیارهای عادی

۳-۲- برای هر نمایندگی دارای مجوز فعال کارگزاری، که نزد سازمان یا بورس کالا ثبت شده باشد، امتیازات مطابق جدول ۳-۲ منظور می‌شود. حداکثر امتیاز برای هر نمایندگی، ۴ امتیاز خواهد بود. به کلیه نمایندگی‌های حداکثر ۱۵ امتیاز تعلق می‌گیرد.

 جدول ۳-۲: امتیاز نمایندگی فعال کارگزاری

ردیف

شرح

نحوه امتیازدهی

حداکثرامتیاز برای هر نمایندگی

۱

فضای اختصاصی برای ارباب رجوع

به ازای هر ۱۰ مترمربع ۰٫۵ امتیاز

۵/۱

۲

واحد پذیرش

به ازای هر متصدی پذیرش کارگزاری تأیید شده، ۰٫۵ امتیاز منظور می‌شود مشروط به این‌که به ازای هر متصدی یا کاربر حداقل ۴ مترمربع اختصاص یابد.

۱

 

۳

 

تجهیزات اطلاع‌رسانی

     امکان پخش صدای ناظر معاملات بورس کالا در دفتر نمایندگی الف- دفتر نمایندگی مستقر در شهرهایی که بورس کالا تالار دارد حداکثر ۱ امتیاز، ب- دفتر نمایندگی مستقر در سایر شهر‌‌‌ها حداکثر ۱٫۵ امتیاز.

     هر LCD 0.25 امتیاز حداکثر ۰٫۷۵ امتیاز

     تجهیزات اتصال به اینترنت هر کدام ۰٫۱۵ امتیاز حداکثر ۱ امتیاز

     امکان اتصال به اینترنت از طریق شبکه بی­سیم حداکثر ۱ امتیاز

     سایر تجهیزات حداکثر ۲ امتیاز

 

۵

 

توضیحات:

الف- در صورتی که فضای اختصاص یافته در بند ۱ جدول ۳-۱ در مالکیت کارگزاری نباشد، از نسبت‌های که براساس امتیازات مندرج در جدول ۱-۲ محاسبه می‌شوند، برای تعیین امتیاز استفاده خواهد شد و همچنین در صورتی که فضای اختصاصی برای هر متصدی پذیرش یا معامله‌گر در بندهای ۲ و ۴ جدول ۳-۱ یا بند ۲ جدول ۳-۲، کمتر از ۴ مترمربع باشد، به ازای هر متصدی پذیرش ۴ مترمربع از فضای دفتر پذیرش اختصاص داده خواهد شد. همچنین در مورد صفحات نمایش LCD، در هر دفتر پذیرش امتیاز حداکثر ۲ صفحه نمایش LCD که تابلوی بورس کالا را نمایش دهد و حداکثر یک صفحه نمایش LCD که معاملات یا سفارش‌های قراردادهای آتی را نمایش می‌دهد، لحاظ خواهد شد.

لازم به ذکر است امتیازات جداول فوق به شرط ۱۲ ماه فعالیت منتهی به دوره بررسی می‌باشد. در صورتی که فعالیت دفتر پذیرش کمتر از ۱۲ ماه باشد، به نسبت ماه فعالیت، امتیاز حاصل از جداول فوق تعدیل می‌شود.

ب- امتیازات دفتر پذیرش و نمایندگی کارگزاری در تهران، اصفهان، کیش و همچنین شهرهایی که بورس کالا در آن شهر‌‌ها تالار دارد، مشروط به فعال بودن به شرح جداول فوق در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که محل دفتر پذیرش یا نمایندگی، شهرهای دیگر غیر از شهرهای مذکور باشد، ضریب ۱٫۲ و خارج از کشور ضریب ۱٫۵در نظر گرفته می‌شود.

ج- امتیازات در نظر گرفته شده مطابق جدول فوق صرفاً برای دفاتر پذیرش و نمایندگی‌های فعال که در آن عملاً سفارش مشتریان دریافت می‌شود، در نظر گرفته می‌شود و امتیاز برای واحد پذیرش یا اتاق معاملات نیز در صورتی در نظر گرفته می‌شود که متصدی پذیرش یا معامله‌گر مربوطه معرفی شده در آن محل مستقر و آماده ارایه خدمت باشد.

د- در دفتر پذیرش (اعم از شعبه، نمایندگی یا تالار اختصاصی) که به‌طور همزمان خدمات و معاملات مربوط به بورس اوراق بهادار و بورس کالا ارایه می‌شود، در صورت قابل تفکیک بودن، امتیازات اختصاصی مربوط به بورس اوراق بهادار و بورس کالا به‌طور مجزا محاسبه و منظور می‌شود و در غیراین صورت امتیازات به‌طور مساوی بین هر فعالیت تقسیم می‌گردد.

۳-۳- امتیازات ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاران در شهرهایی که بورس کالای ایران دارای تالار می‌باشد و کارگزار در آن تالار دارای ایستگاه کاری فعال باشد، به ازای هر ایستگاه ۳ امتیاز تخصیص داده می‌شود.

لازم به ذکر است امتیازات فوق در صورتی لحاظ می‌گردد که کارگزاری یک مسؤول پذیرش و یک معامله گر تمام وقت در محل مربوطه داشته باشد و درصورت عدم وجود هر یک از افراد مذکور ۵۰ درصد امتیازات هر ایستگاه معاملاتی به‌کارگزاری تعلق می‌گیرد.

معیار۴: هیأت مدیره و مدیرعامل

۱)   سقف امتیاز هر کدام از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری به شرح جدول ۴-۱ زیر است که نصف آن به سوابق تحصیلی و نصف دیگر آن به سوابق تجربی، تخصیص می‌یابد.

۲)   جدول۴-۱: سقف امتیاز اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل کارگزاری

ردیف

سمت

سقف امتیاز تحصیلی

سقف امتیاز تجربی

۱

مدیرعامل

۱٫۵

۱٫۵

۲

عضو موظف هیأت مدیره

۱

۱

۳

عضو غیرموظف هیأت مدیره

۰٫۵

۰٫۵

 

 

 

 

 

 

۲)  در صورتی که امتیاز سوابق تحصیلی مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی حداقل برابر ۷۰ باشد، سقف امتیازات تحصیلی مندرج در جدول ۴-۱ فوق در نظر گرفته می‌شود و در غیر این صورت، امتیاز سوابق تحصیلی مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بر عدد ۷۰ تقسیم شده و در سقف امتیاز تحصیلی مندرج در جدول ۴-۱ ضرب می‌شود تا امتیاز سوابق تحصیلی وی حاصل شود.

۳)  در صورتی که امتیاز سوابق تجربی مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی حداقل برابر ۱۰۰ باشد، سقف امتیازات تجربی مندرج در جدول ۴-۱ فوق در نظر گرفته می‌شود و در غیر این صورت، امتیاز سوابق تجربی مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بر عدد ۱۰۰ تقسیم شده و در سقف امتیاز تجربی مندرج در جدول ۴-۱ ضرب می‌شود تا امتیاز سوابق تجربی وی حاصل شود.

 

۴)  صرفاً امتیاز اعضای هیأت مدیره و مدیرعاملی که تأیید صلاحیت آن‌ها طی دوره رسیدگی طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی معتبر باشد، محاسبه و منظور خواهد شد. در صورتی که مدیرعامل، عضو هیأت مدیره نیز باشد، صرفاً امتیاز مدیرعاملی وی محاسبه و منظور می‌گردد.