صدور مجوز انتشار اوراق سلف موازی از طریق بورس کالا

    مجوز انتشار ۵۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی از طریق بورس کالا صادر شد تا تأمین مالی صنایع از طریق بورس کالا سرعت بیش‌تری بگیرد. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، علیرضا پاکدین، کارشناس تأمین مالی تأمین سرمایه امین با بیان مطلب فوق گفت: در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری […]

 

 

مجوز انتشار ۵۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی از طریق بورس کالا صادر شد تا تأمین مالی صنایع از طریق بورس کالا سرعت بیش‌تری بگیرد. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، علیرضا پاکدین، کارشناس تأمین مالی تأمین سرمایه امین با بیان مطلب فوق گفت: در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد منضم به اختیار خرید و فروش تبعی با حجم ۵۵۰۰ میلیارد ریال در هیأت پذیرش بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی براساس رسیدگی انجام شده، تأمین مالی ۵۵۰۰ میلیارد ریال برای دو شرکت ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی پردیس از نظر آن هیأت بلامانع اعلام شد. کارشناس تأمین مالی تأمین سرمایه امین با اشاره به لزوم ایجاد تنوع در ابزارهای مالی- اسلامی و در نظر گرفتن سلایق و خواسته‌های متنوع سرمایه‌گذاران به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مالی گفت: در همین راستا اوراق سلف موازی استاندارد برای تأمین مالی دو شرکت پتروشیمی پردیس و ذوب آهن اصفهان به زودی در بورس کالا منتشر می‌شود. وی افزود: شرکت پتروشیمی پردیس هدف از عرضه اوراق سلف موازی را اجرای طرح توسعه معرفی کرده است و دارایی پایه اوراق مزبور اوره تولیدی شرکت است که حجم انتشار ۳۰۰۰ میلیارد ریال در دو مرحله خواهد بود. وی ضمن اشاره به امکان تسویه این اوراق از دو طریق تحویل فیزیکی دارایی پایه اوراق یا تسویه نقدی قرارداد سلف در سررسید افزود: طبق طراحی صورت گرفته، این اوراق قابلیت اعمال اختیار فروش و اختیار خرید تبعی را در سررسید یکساله اوراق به ترتیب برای سرمایه‌گذاران و ناشر داراست. مهلت تسویه نقدی در سررسید یک روز کاری پس از سررسید خواهد بود. همچنین تحویل فیزیکی دارایی پایه براساس ترتیبات مندرج در امیدنامه اوراق سلف صورت خواهد پذیرفت.