تعیین تکلیف مجلس برای نحوه اخذ رأی افرادی که قادر به رأی دادن الکترونیکی نیستند

    نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس نحوه اخذ رأی افرادی که قادر به رأی دادن نیستند را تعیین تکلیف کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اعاده شده از […]

 

 

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس نحوه اخذ رأی افرادی که قادر به رأی دادن نیستند را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اعاده شده از شورای نگهبان ماده الحاقی ۸ این طرح را که درمورد بروز اختلال در نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزارهای سامانه الکترونیکی است را با ۱۵۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

گفتنی است ماده الحاقی ۹ این طرح نیز در مورد افرادی است که قادر به رأی دادن الکترونیکی نیستند که نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ‌۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

همچنین ماده الحاقی ۱۱ نیز در خصوص جرایم و تخلفات شناسه (کد)‌ها است که نمایندگان با ۱۴۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس آن را تصویب کردند.

گفتنی است در ماده الحاقی ۸ آمده است: در صورت بروز اختلال در نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رییس شعبه، رییس ستاد انتخابات استان و رییس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آ‌رای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه شعبه تنظیم می‌گردد.

تبصره –  در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.

براساس ماده الحاقی ۹ نیز رأی دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.

 

همچنین در ماده الحاقی ۱۱ آمده است؛ کلیه جرایم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۲۰/۳/۱۳۸۸ می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.