۱۸۷۳ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان- خرید انواع تیر سیمانی و ….

  پل ارتباطي شما با شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان سامانه پيام كوتاه: ۲۰۰۰۰۸۰۰۰ براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. آگهی مناقصه  عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومي ذيل را  به تامین کنندگان واجد صلاحيت واگذار نمايد. […]

 

Description: Y:\draft\arm new.bmpپل ارتباطي شما با شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

سامانه پيام كوتاه: ۲۰۰۰۰۸۰۰۰

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

آگهی مناقصه  عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومي ذيل را  به تامین کنندگان واجد صلاحيت واگذار نمايد.

 

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ سپرده (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل تحویل

پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

۱

۳-۱۱-۹۵

خرید انواع تیر سیمانی

۱۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰

۰۵/۰۳/۹۵ لغایت ۱۱/۰۳/۹۵

تا پایان وقت اداری مورخ ۲۲/۰۳/۹۵

دبیرخانه

ساعت ۹ مورخ ۲۳/۰۳/۹۵ سالن کنفرانس

۲

۴-۱۱-۹۵

خرید انواع کابل

۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

۵-۱۱-۹۵

خرید انواع فیوزچاقویی و کلید فیوز

انواع فیوز چاقویی: ۴۴٫۹۰۰٫۰۰۰

انواع کلید فیوز: ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

۶-۱۱-۹۵

خرید استارتر، انواع بالاست، ساعت نجومی و کنتاکتور

استارتر: ۱۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰

انواع بالاست: ۸۸٫۵۲۵٫۰۰۰

ساعت نجومی: ۵۹٫۱۷۵٫۰۰۰

کنتاکتور: ۳۱٫۱۴۸٫۰۰۰

۵

۷-۱۱-۹۵

خرید کات اوت فیوز، شانه کات اوت فیوز و قطع کننده فشار متوسط

کات اوت فیوز: ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

شانه کات اوت فیوز: ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

قطع کننده فشارمتوسط: ۳۵٫۸۸۰٫۰۰۰

۶

۸-۱۱-۹۵

خرید برقگیر و کلید اتوماتیک

برقگیر: ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

کلید اتوماتیک: ۱۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۷

۹-۱۱-۹۵

خرید انواع لامپ

۳۸۰٫۲۹۵٫۰۰۰

۸

۱۰-۱۱-۹۵

خرید انواع کلمپ، وینچ و مهره چشمی

انواع کلمپ: ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

وینچ کلمپ: ۶۹٫۲۰۰٫۰۰۰

مهره چشمی: ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۹

۱۱-۱۱-۹۵

خرید کراس آرم فلزی و شاسی تابلو

کراس آرم فلزی: ۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰

شاسی تابلو اندازه گیری: ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰

۱۳-۱۱-۹۵

خرید روغن و کفشک ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور: ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

کفشک ترانسفورماتور: ۶٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۱

۱۴-۱۱-۹۵

خرید ام او اف و اسپیسر فشار متوسط

ام او اف: ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپیسر فشار متوسط: ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۲

۱۵-۱۱-۹۵

خرید انواع مقره

مقره بشقابی سیلیکونی: ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مقره میخی سیلیکونی: ۳۵٫۷۵۰٫۰۰۰

مقره میخی سرامیکی: ۴۶٫۲۰۰٫۰۰۰

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

  1. واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۲۲۳۸۵۵۲۰۰۴ بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفکس کرمان ۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۶ – امور تدارکات) مراجعه نمایند.
  2. مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبکه اطلاع رسانی معاملات)www.Tavanir.org.ir   و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir اسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

 

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد               (هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)