ظرفیت تولید برق از ۷۴ هزار مگاوت عبور کرد

   با بهره‌برداری از واحد بخار، نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو ظرفیت تولید برق ایران در آستانه روزهای پیک مصرف برق از مرز ۷۴ هزار مگاوات عبور کرد. به گزارش مهر، با بهره‌برداری از از واحد بخار، نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو (سرو) ظرفیت تولید برق ایران در آستانه روزهای پیک مصرف برق از مرز ۷۴ هزار […]

 

 با بهره‌برداری از واحد بخار، نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو ظرفیت تولید برق ایران در آستانه روزهای پیک مصرف برق از مرز ۷۴ هزار مگاوات عبور کرد.

به گزارش مهر، با بهره‌برداری از از واحد بخار، نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو (سرو) ظرفیت تولید برق ایران در آستانه روزهای پیک مصرف برق از مرز ۷۴ هزار مگاوات عبور کرد.

این واحد جدید نیروگاهی از ظرفیت تولید ۱۶۰ مگاوات برق برخوردار بوده ضمن آن‌که پیشتر ۲ واحد گازی هرکدام به ظرفیت ۱۶۶ مگاوات، پست ۴۰۰ کیلوولت در مدار بهره‌برداری قرار گرفته بودند.

علاوه بر این، نیروگاه چادرملو دارای دو مخزن ذخیره‌سازی سوخت مایع هر کدام به ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب و سوخت اصلی آن گاز طبیعی است

همزمان با بهره‌برداری از این واحد جدید نیروگاهی، مصطفی رجبی‌ معاون مدیریت شبکه برق ایران در تشریح مهم‌ترین طرح‌های آماده بهره‌برداری نیروگاهی ایران پیش از آغاز پیک مصرف برق تابستانی، گفته بود: نیروگاه‌های تابان ۱ و ۲ یزد و نیروگاه افق ماهشهر هر کدام با ظرفیت ۱۶۲ مگاوات، نیروگاه بخاری سرو در چادرملو با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، نیروگاه گل‌گهر با ۱۶۶ مگاوات و بهبهان تا پیش از تابستان در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

 

برای تابستان سال‌جاری حتی در صورت بهره‌برداری تمامی واحدهای در دست ساخت نیروگاهی، شبکه برق ایران با کسری حدود ۳۰۰۰ مگاواتی برق روبه‌رو خواهد شد.