ظریف: زیرساخت‌ها برای همکاری‌های بلندمدت با ایران آماده است

  وزیر امور خارجه کشورمان گفت: زیرساخت‌ها برای همکاری و سامان دادن به همکاری‌های بلندمدت با ایران آماده است. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در جمع صاحبان صنایع و رؤسای ارشد بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی اروپایی از جمله آلمانی گفت: زیر‌ساخت‌ها برای همکاری و سامان دادن به همکاری‌های بلندمدت با ایران آماده است. […]

 

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: زیرساخت‌ها برای همکاری و سامان دادن به همکاری‌های بلندمدت با ایران آماده است.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در جمع صاحبان صنایع و رؤسای ارشد بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی اروپایی از جمله آلمانی گفت: زیر‌ساخت‌ها برای همکاری و سامان دادن به همکاری‌های بلندمدت با ایران آماده است.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به توافق هسته‌ای و اجرای برجام تصریح کرد: با توجه به لغو جامع تحریم‌های اروپا و برداشته شدن تحریم‌های تجاری اقتصادی و پولی ساختگی ایران آماده گسترش هرچه بیش‌تر روابط با مجموعه اروپا است .

 

بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست که حدود ۳۰ تن از صاحبان و رؤسای ارشد مهم‌ترین بنگاهای صنعتی تجاری پولی و بانکی اقتصادی آلمان و اروپا شرکت داشتند، رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین گفت: ایران در تنظیم روابط نوین تجاری صنعتی و اقتصادی خود با اروپا بازار مصرف نخواهد بود.