۱۸۷۴ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر – زمین

آگهي تجديد فراخوان عمومي شماره۱-۹۵(تجديد) (نوبت دوم) مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                       دستگاه نظارت:  مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر در نظر دارد تا در اجرای الحاقيه ماده ۲۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و دستورالعمل اجرايي آن و ماده ۹ قانون ساماندهي و حمايت […]

آگهي تجديد فراخوان عمومي

شماره۱-۹۵(تجديد)

(نوبت دوم)

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                      

دستگاه نظارت:  مديريت املاك و حقوقي

اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر در نظر دارد تا در اجرای الحاقيه ماده ۲۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و دستورالعمل اجرايي آن و ماده ۹ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن تعداد ۲ قطعه زمين به شرح جدول  ذيل واقع در بخش دو بوشهر با كاربري تفريحي توريستي و گردشگري از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تحويل اسناد از تاريخ ۹۵٫۰۳٫۰۶ تا ۹۵٫۰۳٫۰۹به نشاني: بوشهر- ابتداي  بلوار سپهبد قرني- ساختمان شماره ۲  اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر اداره پيمان و رسيدگي مراجعه فرمايند.

رديف

پلاك اصلي/فرعي

مساحت /مترمربع

كاربري

قيمت پايه هر

مترمربع /ريال

مبلغ تضمين/ريال

آدرس

۱

۹۳۴۰و

۹۳۳۹/۳۷۶۸

۵/۳۸۵۶۸ و

۱۵/۶۲۶۲۵

 

تفريحي توريستي

و گردشگري

۳۵۰،۰۰۰

۵ %مبلغ

پيشنهادي

بوشهر جاده

بوشهر -برازجان،

بعد از دانشكده

امام خامنه اي

تاريخ و محل تحويل اسناد: ۹۵٫۰۳٫۱۹ تا ساعت ۹ صبح- دبيرخانه ساختمان شماره ۲ اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

تاريخ بازگشايي: ساعت ۱۲ ظهر مورخ۹۵٫۰۳٫۱۹

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir  مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان خواهد بود.