محدود شدن فعالیت پیمانکار ایرانی در چابهار با ورود هندی

  مدیرعامل شرکت ساخت‌ و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل از امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی و اجرای راه‌آهن ۶۱۰ کیلومتری چابهار-زاهدان با هندی‌‌ها خبر داد و گفت: در صورت تصویب طرح تأمین مالی این پروژه، قرارداد پیمانکار ایرانی به عملیات زیرسازی محدود می‌شود. به گزارش پانا، علی نورزاد اظهار‌کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، طرف هندی […]

 

مدیرعامل شرکت ساخت‌ و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل از امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی و اجرای راه‌آهن ۶۱۰ کیلومتری چابهار-زاهدان با هندی‌‌ها خبر داد و گفت: در صورت تصویب طرح تأمین مالی این پروژه، قرارداد پیمانکار ایرانی به عملیات زیرسازی محدود می‌شود.

به گزارش پانا، علی نورزاد اظهار‌کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، طرف هندی موظف است ظرف مدت ۴ ماه طرح تأمین مالی مناسب پروژه را از منابع خود ارایه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت راه ‌و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برساند.

وی خاطرنشان‌کرد: درصورت تصویب طرح تأمین مالی، مقرر شده اسناد مهندسی مورد نیاز برای ارایه پیشنهاد فنی- مالی طرح از سوی طرف هندی ظرف مدت ۳ تا ۴ ماه ارایه شود و به تصویب کارفرما برسد، سپس ظرف مدت دو ماه فرایند توافق قیمت قرارداد دنبال خواهد شد و طول مدت کل این فرایند ۱۰ ماه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به فعالیت پیمانکار ایرانی در این پروژه افزود: در حال حاضر پیمانکار ایرانی در پروژه فعال است اما به دلیل محدودیت‌های بودجه روند پیشرفت کار به کندی صورت می‌گیرد. بنابر‌این تفاهم‌نامه مقرر شده در صورتی که طرح تأمین مالی طرف هندی مصوب شود، قرارداد پیمانکار ایرانی به عملیات زیرسازی محدود شده و طرف هندی موظف به تأمین مالی طرح در حوزه زیرسازی و روسازی، تأمین کالا و اجرای عملیات می‌شود.

نورزاد با اشاره به نقش این خط آهن در اتصال تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه راه‌آهن عنوان‌کرد: این خط‌آهن به طول ۶۱۰ کیلومتر موجب ایجاد مسیر جدید تمام ریلی در کریدور ترانزیت بین‌المللی شمال- جنوب می‌شود و پیش نیاز احداث کریدور ترانزیت تمام ریلی شرق کشور است که کشورهای آسیای میانه را به آب‌های آزاد اقیانوسی متصل می‌کند.

 

معاون وزیر راه ‌و شهرسازی همچنین با اشاره به سرعت مناسب عملیات اجرایی حدفاصل چابهار- ایرانشهر تأمین مالی پروژه را در سال‌جاری ضروری دانست و افزود: در بخش جنوبی مطالعات مسیر، پل‌های رودخانه‌ای به همراه تونل‌‌ها به‌طور کامل انجام شده است و عملیات مطالعات ایستگاه‌ها، روسازی و علایم ارتباطات در حال انجام است، در حال حاضر حدود ۸۰ کیلومتر از مسیر سابگیرد شده و ۲۳۰ کیلومتر از مسیر در دست اجراست.