امیری خامکانی خبر داد:ارسال پیشنهادات نمایندگان درباره قراردادهای نفتی به وزارت نفت

  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارسال پیشنهادات نمایندگان در مورد قراردادهای نفتی به وزارت نفت خبر داد. حسین امیری خامکانی درگفت‌وگو با خانه ملت، با بیان این‌که کارگروهی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی قراردادهای نفتی تشکیل شده است، گفت: هر یک از اعضای کمیسیون انرژی و نمایندگان مجلس شورای […]

 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارسال پیشنهادات نمایندگان در مورد قراردادهای نفتی به وزارت نفت خبر داد.

حسین امیری خامکانی درگفت‌وگو با خانه ملت، با بیان این‌که کارگروهی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی قراردادهای نفتی تشکیل شده است، گفت: هر یک از اعضای کمیسیون انرژی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیشنهاداتی در ارتباط با این قرارداد‌ها و باید‌ها و نبایدهای آن دارند نظرات خود را به این کارگروه انتقال داده و جمع بندی این پیشنهادات به کمیسیون انرژی تقدیم می‌شود.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، افزود: هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تمایل داشته باشند در جلسات کارشناسی و بررسی قراردادهای نفتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند حاضر شوند.

وی با بیان این‌که کارشناسان وزارت نفت برای ارایه توضیحات در این جلسات حضور دارند، ادامه داد: این کارگروه به درخواست کمیسیون انرژی تشکیل شده و برای بررسی قرارداد‌ها اسناد مربوطه در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است.

 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی نهایی پیشنهادات نمایندگان در مورد قراردادهای نفتی به وزارت نفت ارسال می‌شود.