۱۸۷۵ مناقصه – شركت گاز استان يزد- خرید کنتور توربینی

آگهي مناقصه نوبت دوم شماره مناقصه : ۰۱/۹۵ شماره مجوز : ۹۲۷ / ۱۳۹۵ عنوان آگهی: خرید کنتور توربینی به همراه تصحیح کننده و نصب و راه اندازی مودم مربوطه نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: یزد- بلوار آزادگان (بلوار فرودگاه)، جنب مدرسه عالی شهید مطهری، انبارهای شرکت گاز استان یزد ۱-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: […]

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شماره مناقصه : ۰۱/۹۵

شماره مجوز : ۹۲۷ / ۱۳۹۵

عنوان آگهی: خرید کنتور توربینی به همراه تصحیح کننده و نصب و راه اندازی مودم مربوطه

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: یزد- بلوار آزادگان (بلوار فرودگاه)، جنب مدرسه عالی شهید مطهری، انبارهای شرکت گاز استان یزد

۱-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی بازرگانی- ارسال به شرکتهای تایید شده

۲-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، ضمانت‌نامه بانکی یا وجه نقد

۳- آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه: ۹۵٫۰۴٫۱۹

۴- تاریخ اولین جلسه گشایش پاکات: ۹۵٫۰۴٫۲۳

مناقصه‌گران می‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت شركت گاز استان يزد به آدرس: www.nigc-yazd.ir (بخش مناقصه‌ها) و سايت www.shana.ir 

مراجعه و یا باشماره تلفن ۳۷۲۱۲۱۸۸-۰۳۵ (شماره داخلي ۱۰۹)تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومي