۱۸۷۶ مناقصه – شهرداری زاهدان- تکمیل بلوار پرستار

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شهرداری زاهدان در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح با موضوع تکمیل بلوار پرستار شهر زاهدان، اقدام نماید. از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری دعوت می‌شود از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ تا ۹۵٫۰۳٫۱۳ درخواست کتبی خود را جهت دریافت اسناد ارسال نمایند: مناقصه‌گزار: شهرداری زاهدان به نشانی زاهدان- […]

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شهرداری زاهدان در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح با موضوع تکمیل بلوار پرستار شهر زاهدان، اقدام نماید. از کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه

صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری دعوت می‌شود از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ تا ۹۵٫۰۳٫۱۳ درخواست کتبی خود را جهت دریافت اسناد ارسال نمایند:

مناقصه‌گزار: شهرداری زاهدان به نشانی زاهدان- خیابان آزادی، کد پستی: ۹۸۱۳۶۷۳۱۵۷- تلفن: ۷-۳۳۲۲۴۰۶۴- ۰۵۴

موضوع: تکمیل بلوار پرستار به مساحت۵۱۰۰۰ (پنجاه و یک هزار)مترمربع شامل شخم زدن با وسیله مکانیکی به عمق تا ۱۵ سانتی متر-اجرای روسازی شامل

تهیه پخش آبپاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد در یک لایه زیر اساس به ضخامت ۱۰ سانتی متر و اجرای قشر پریمکت با قیر محلول- تهیه، حمل، پخش و کوبیدن

آسفالت قشر آستر (بیندر) با دانه بندی ۱۹- ۰ میلی متر و به ضخامت ۶ سانتی متر پس از کوبیده شدن، مدت اجرا سه ماه می‌باشد.

مبلغ برآورد اولیه: مبلغ ۱۰٫۳۴۰٫۷۹۶٫۲۸۵ریال براساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می‌باشد فهرست بهاء پایه رشته راه، راه

آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۵ جزو اسناد و مدارک پیمان محسوب می‌شود.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۵۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که باید به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما (مطابق نمونه فرم شماره یک پیوست

اسناد مناقصه) یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۲۱۷۱۱۴۲۶۴۷۰۰۸ بانک ملی شعبه مرکزی به نام حساب سپرده باشد.

نحوه دریافت اسناد مناقصه: درخواست کتبی به معاونت فنی و عمرانی شهرداری زاهدان و درج پست الکترونیک درنامه درخواست و واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

به حساب شماره ۰۱۰۳۷۳۸۰۳۷۰۰۸ بانک ملی به نام درآمد شهرداری زاهدان واریز شده و رسید آن به فروشنده اسناد تحویل شود.

۱-در صورت درخواست متقاضی برای دریافت از طریق پست الکترونیکی، اسناد به صورت فایل zip شده و pdf برای متقاضی ارسال می‌شود.

۲-در صورت مراجعه حضوری متقاضی برای دریافت اسناد به نشانی زاهدان- خیابان امیرالمومنین، مجتمع طبقاتی سعدی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری زاهدان،

واحد پیمان و رسیدگی مراجعه نماید.  

تلفن: ۳۳۲۱۵۳۴۷- ۳۳۲۲۱۴۶۸- ۰۵۴ (پاسخگویی به سوالات و ابهامات نیز در همین محل انجام می‌گیرد)

زمان و مکان تحویل اسناد تکمیل و لاک و مهر شده: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۴ به دبیرخانه شهرداری مرکز زاهدان واقع در خیابان آزادی

تحویل گردد.

زمان و مکان بازگشایی پاکات: جلسه بازگشایی پاکات ارسالی روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۵ راس ساعت ۱۱:۰۰ در محل دفتر شهردار زاهدان برگزار می‌شود.