۱۸۷۷ مناقصه – شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه- مدیریت طرح برای سد و شبکه

فراخوان نوبت اول انتخاب عامل چهارم( مديريت طرح) ارزيابي کيفي شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه در نظر دارد نسبت به انتخاب عامل چهارم (مديريت طرح)براي سدها و شبکه‌هاي در حال اجرا اقدام نمايد. لذا از شرکت‌هاي داراي صلاحيت و رتبه‌بندي مديريت طرح در رسته آب مرتبط از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور دعوت مي‌شود با توجه به […]

فراخوان نوبت اول انتخاب عامل چهارم( مديريت طرح)

ارزيابي کيفي

شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه در نظر دارد نسبت به انتخاب عامل چهارم (مديريت طرح)براي سدها و شبکه‌هاي در حال اجرا اقدام نمايد. لذا از شرکت‌هاي داراي صلاحيت و رتبه‌بندي مديريت طرح در رسته آب مرتبط از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور دعوت مي‌شود با توجه به شرايط ذيل در صورت تمايل نسبت به تهيه اسناد ارزيابي کيفي اقدام نمايند.

۱-ارائه گواهينامه صلاحيت داراي اعتبار از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در رشته مديريت طرح در رسته مهندسي آب مرتبط الزامي است .

۲- ارائه فرم اظهار نامه ظرفيت آماده بکار الزامي است .

۳- محل اجراي پروژه‌ها: سدها و شبکه‌هاي در حال اجرا در سطح استان کرمانشاه

۴-مهلت خريد اسناد: ده روز از تاريخ چاپ آگهي به استثناء روزهاي تعطيل

۵-محل خريد اسناد: کرمانشاه، ميدان سپاه پاسداران(نفت)، بلوار زن، ضلع غربي پالايشگاه با ارائه فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب ۲۱۷۵۰۸۳۷۰۱۰۰۰ نزد بانک ملي مرکزي کرمانشاه به نام حساب تمرکز وجوه درآمد هاي آب منطقه‌اي کرمانشاه

۶-محل تحويل اسناد: دفتر قراردادها و خدمات طرحهاي شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه

۷-مهلت تحويل اسناد : پانزده روز از تاريخ چاپ آگهي به استثناء روزهاي تعطيل 

شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه