۱۸۷۷، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،افزایش نرخ‌های مخابراتی به جمع بندی نرسید

  تکلیف افزایش نرخ‌های تلفن ثابت که قرار بود در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعیین شود، به جمع بندی نرسید. به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه خود موضوع بررسی تغییر نرخ‌های مخابراتی را در دستور کار قرارداد. احمد معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد این جلسه، گفت: موضوع […]

 

تکلیف افزایش نرخ‌های تلفن ثابت که قرار بود در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعیین شود، به جمع بندی نرسید.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این جلسه خود موضوع بررسی تغییر نرخ‌های مخابراتی را در دستور کار قرارداد.

احمد معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد این جلسه، گفت: موضوع تغییر نرخ‌های مخابراتی با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد اما کمیسیون به جمع‌بندی نهایی برای نرخ‌های جدید نرسید.

وی با بیان این‌که پیشنهادهای متنوع با توجه به اثرگذاری نرخ‌های مخابراتی باید مورد بررسی قرار گیرد، تأکید کرد: نباید تصمیم برای تغییر تعرفه‌ها با عجله همراه باشد.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در این جلسه نرخ‌های پیشنهاد مدنظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و حتی اعضای کمیسیون به بحث گذاشته شد اما برای بررسی بیش‌تر به جلسه آینده این کمیسیون ارجاع داده شد.

معتمدی تصریح کرد: تصمیم‌گیری برای تغییر قیمت اینترنت در دستور کار این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار نگرفت.

 

شرکت مخابرات ایران طی درخواست خود به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیشنهاد افزایش آبونمان تلفن ثابت و نیز قیمت خط تلفن از ۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان را ارایه داده است.