۱۸۷۸ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر – خدمات مشترکین

 آگهي مناقصه  عمومی یک مرحله‌ای فراخوان دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل را با استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. ۱ فراخوان ارزیابی کیفی […]

 آگهي مناقصه  عمومی یک مرحله‌ای

فراخوان دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل را با استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

۱

فراخوان ارزیابی کیفی فعالیت‌های پنج گانه فروش و خدمات مشترکین

۲

منطقه ۱ : دشتستان و حومه، گناوه و ریگ، دیلم، دشتی و تنگستان

۳

منطقه ۲ : بوشهر ۱ و ۲ و چغادک، کنگان و عسلویه، دیر و جم

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی، از کلیه شرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده بکار در این زمینه را دارند دعوت می‌شود .

·        تاریخ فروش اسناد ارزیابی : ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۱ لغایت ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۷

·        تاریخ تحویل پاکاتارزیابی: ۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱ ساعت ۱۱

·        تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی : ۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱ ساعت ۱۱

۱-   اسناد ارزیابی را از طریق مراجعه حضوری به واحد مناقصات این شرکت یا از طریق سایتهای زیر دریافت و به آدرس بوشهر، خیابان امام خمینی (ره)،شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، طبقه دوم، واحد امور تدارکات تحویل و یا ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۳۳۳۳۲۷۱۵-۰۷۷ واحد مناقصات تماس حاصل فرمایند .

۲-    سایت اینترنتی معاملات توانیر http://tender.Tavanir.org.ir

۳-   سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران http://iets.mporg.ir

به مدارک فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. 

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر